Capadur SilverStyle

Двукомпонентен материал – катализатор на импрегнирането за ускоряване ефекта на остаряване на дървото (сиво оцветено) от  
външната среда