Capatect Mineralputz

Минерална суха варо-циментова мазилка със синтетични смоли. Използва се като вариант на декоративна мазилка върху топлоизолационни системи Capatect и за минерални основи