DisboPOX W 454 AS 2K-EP-Verlaufbeschichtung

Двукомпонентна епоксидна боя на водна основа, използвана като краен слой за Disbopox WEP-Antistatik-System. Проверена за използване в зони ESD (Electorstatic Sensistiv Device – Електростатично чувствителни устройства) съгласно DIN EN 61340-4-1,DIN EN 61340-4-5 (Walking Test) и DIN IEC 61340-5-1.

Сфера на приложение

Благодарение на формулата с ниски емисии, проверена за вредни вещества, е особено подходяща за „чувствителни” зони, като например: стаи, болници, и др. Краен слой в Disbopox WEP-Antistatik-System.

Характеристики

 • Може да се използва върху матово-мокри основи, със съдържание на цимент
 • Добра устойчивост на химични вещества
 • Със способност за дифузия на водни пари – подходяща за плоскости от подови настилки, които са в контакт с почвата, без изолация, както и за магнезитни и анхидридни замазки.

Проверена според критериите AgBB за емисии на ЛОС на продуктите, използвани за вътрешни помещения. Схемата за оценка на AgBB (Ausschuß zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten – Комитет за оценка от здравословна гледна точка на строителните продукти) е изготвена от органите по околна среда и здраве, за използване на строителните материали в чувствителни зони, напр. в  стаи.

Свързващо вещество

Двукомпонентна епоксидна смола водниста и флуидна, A/F

Опаковка

Кофа от 40 kg (Основна маса: пластмасова кофа от 36 kg; Втвърдител: ламаринена кофа 4 kg)

Цвят

Kieselgrau, Steingrau.

Специални цветове по заявка. Специално оцветяване може да се получи с цветовете от колекция.

Указание: В зависимост от добавката на проводими карбонови нишки, при специалните цветове те могат да окажат влияние върху цвета на повърхността.

Възможна е появата на кредиращи участъци или изменение на цвета поради действието на UV лъчите и неблагоприятните условия. Органичните оцветители (напр. кафе, червено вино или листа) или различни химикали (напр. дезинфектиращи разтвори, киселини и др.) могат да променят цвета на боята. Това не повлиява върху функционалността на продукта.

Гланц

Матово-копринен

Съхранение

На сухи и прохладни места, предпазена от замръзване. Неотворената, оригинално запечатана кофа може да се съхранява минимум 6 месеца. При ниски температури, продуктът се съхранява преди ползване при температури от около 20°C.

Технически данни

 • Плътност: около 2,0 g/cm3
 • Дебелина на сухия слой: около 40 µm/100 g/m2
 • Коеф. на устойчивост на дифузия µH2O: около 6.000 (слой с дебелина 2 mm)
 • Shore твърдост (A/D): около D 80
 • Якост на натиск: около 45 N/mm2

Устойчивост на химични вещества

Таблица за химичната устойчивост, съгласно DIN 53 168 при +20°C/ 7 дни:

 • Група 1*+
 • Група 4a*+
 • Група 5*+ (E)
 • Група 7*+ (E)
 • Група 8*+ (E)
 • Група 9*+/-
 • Група 10*+ (V)
 • Оцетна киселина, 5% концентрация+/-
 • Млечна киселина, 10% концентрация+/-
 • Сярна киселина, 50% концентрация+ (V)
 • Сярна киселина, 10% концентрация+ (V)
 • Хлороводородна киселина, 30% концентрация+ (V)
 • Амоняк, 25% концентрация (Амониев хлорид)+
 • Натриев хидроксид, 50% концентрация+
 • Разтвор на железен хлорид III, наситен+ (V)
 • Разтвор на магнезиев хлорид, 35% концентрация+
 • Дестилирана вода+
 • Разтвор на натриев хлорид, наситен+
 • Бензин супер+
 • Гориво за отопление  и  дизел+
 • Кока-Кола+ (V)
 • Кафе+ (V)
 • Червено вино+ (V)
 • Разтвор Лизоформ, 2% концентрация+
 • Масло Shell Diala+
 • Skydrol (хидравлична течност )+
 • Течност за охлаждане на трансформатори+

Обяснение на символите: + = устойчив; +/- = условно устойчив; (V) = оцветяване; E = леко омекване