DisboXAN 485 Imprägnierung

Хидрофобен импрегнатор на базата на силоксаново-акрилни смоли, за фасади с минерални повърхности съдържащи силикати

Сфера на приложение

Импрегниращ продукт за минерални фасади, съдържаща силикати.

Забележка: Импрегниращите материали на основата на разтворители не могат да се прилагат за монолитни стени. При определени условия парите на разтворителя могат да проникнат в помещението през стените. Върхо монолитни стени използвайте Disboxan 450 Fassadenschutz или Disboxan 451 ImprägnierCreme.

Характеристики

  • Дълбокопроникваща, хидрофобна
  • Отблъсква прах и други мърсотии
  • Подсилва цвета на основата

Основа

Силоксан-акрилова смола. Съдържа разтворители.

Опаковка

10l

Цвят

Прозрачен

Съхранение

На сухо и хладно място без замръзване

Технически данни

  • Плътност:                                                             cca. 0,8 g/cm3
  • Температура на запалване :                               > 21°C