DisboCRET 505 PCC-Feinspachtel 1 - 5 mm

Шпакловка модифицирана със синтетични материали, със свързващо вещество цимент, за частично или цялостно шпакловане на бетонни повърхности – може да се нанася и с мокро пръскане. За дебелина на слоя 1-5 мм. Максимална гранулация: 0,4 мм. Разрешен съгласно ZTV-ING, TL/TP OS

Обхват на приложение

За пълно покриване на дефекти и кухини с дълбочина макс. 5 mm. Може да се използва в комбинация с Disbon 760 Baudispersion

Характеристики

  • Лесна подготовка
  • Ниска консумация
  • Може да се нанася механично
  • За дебелини от 1 - 5mm. Максимален размер на зърната: 0,4 mm
  • Отговаря на изискванията на EN 1504-3: Ремонт със или без статично значение
  • Сертифицирани съгласно принципите за ремонт на ZTV-ING като OS 4 (OS C) в комбинация с Disbocret® 515 Betonfarbe и OS 5a (OS D II) в комбинация с Disbocret® 518 Flex-Finish.

Основа

Циментова замазка, смесена със синтетични материали.

Опаковка

25 kg

Съхранение

Може да се съхранява минимум 9 месеца от датата на производството.

Технически данни

GМаксимално гранулиране:

Плътност на пресния разтвор:

Характеристики на втвърдения хоросан: 

Устойчивост на издърпване

0,4 mm

cca. 1.900 kg/m3

 

 28 d > 1,3 N/mm2