Histolith Fassadenkalk

Eкстериорна смола на базата на хидратна вар с добавка на ленено масло

Сфера на приложение

Боя на варова основа, специално предназначена за архитектурни паметници. Изключително подходяща за нанасяне върху  мазилки на варова основа и като реновиращ слой нанасян върху стари, абсорбиращи слоеве.

Характеристики

  • Устойчива на неблагоприятни условия,
  • Светлоустойчиво оцветяване,
  • Коефициент на пропускливост на водни пари: Sd = 0,03 m,
  • Нехидрофобизирана,
  • Абсорбционна способност,
  • Без вътрешно напрежение

Свързващо вещество

Бяла вар, минерални пълнители и оцветители, малко количество органични добавки за подобряване на устойчивостта на неблагоприятни условия и на условията на обработка (сред които и ленено масло).

Разфасовка

12,5L

Цвят

Бял. По заявка може да се оцвети. При нанасяне на крайния покривен слой, върху съседни повърхности се нанася материал от една производствена партида, а материалите от различни партиди се разбъркват помежду  им.

Може да се оцвети с оцветители Calcino-Color както и с оцветители устойчиви на вар и сухи пигменти. Предварително се извършват проби за проверка на съвместимостта на  оцветителите.

Гланц

Мат

Съхранение

На прохладни места, предпазена от замръзване.

Технически данни

Плътност: около 1,5 g/cm3