Histolith Mineralin

Минерален пълнител на базата на силикати, съгласно ВОБ/В DIN 18 363 глава 2.4.1.