Histolith Trass-Sanierputzsystem

Санираща система, съгласно WTA с Suevit-Trass.

Histolith® Trass-Sanierputzsystem е предназначен за полагане върху мазилки на влажни зидове със съдържание на сол, както на външно,така и за вътрешно приложение. Наличието на много пори благоприятства акумулиране на вредните за конструкцията соли. По този начин се получават сухи повърхности без солни ефлоресценции по мокрите зидове, когато климатът позволява съхнене

Сфера на приложение

Histolith® Trass-Sanierputzsystem не е предназначен за хидрофобна изолация на строителните елементи в контакт с почвата, срещу вода под налягане, акумулирана вода и почвена влага. При подобни случаи, предварително се полагат подходящи изолиращи системи. Нанася се и при много мокри зидове, поради покачващата се влага. Histolith® Trass-Sanierputzsystem не може да предотврати уврежданията, дължащи се на конденс. 

Компоненти на системата

  • Histolith® Trass-Vorspritzputz:   подготвителна мазилка като адхезионен мост върху зида
  • Histolith® Trass-Porengrundputz:  основна/акумулираща сол мазилка, изравнителна мазилка при силно неравен зид
  • Histolith® Trass-Sanierputz:  санираща мазилка за изготвяне на сухи повърхности
  • Histolith® Feinputz:  шпакловка за заглаждане и изготвяне на повърхности за фино заглаждане 

Структура на системата

Структурата и дебелината на слоя зависят от степента на увреждане на зида със соли. Вижте детайли в техническата карта в графа download. 

Опаковка

  • Histolith® Trass-Vorspritzputz, 30 kg чувал
  • Histolith® Trass-Porengrundputz, 30 kg чувал
  • Histolith Trass-Sanierputz, 30 kg чувал
  • Histolith® Feinputz, 25kg чувал 

Съхранение

На сухи места, мин. 6 месеца от датата на производство, 6 месеца в бедна на хромати среда.