Capacryl Haftprimer

Акрилен грунд, адхезионен мост, разредим с вода. 
За вътрешно и външно приложение