Търговски представители

Николина Николова

Регионален Мениджър Caparol

гр. Бургас

Телефон:  + 359  0884 733 539

Email: caparol.nivanova@gmail.com

Website: www.caparol.bg


Панайот Кирилов

Търговски представител Caparol

регион Варна

Телефон:  + 359 882 393 836

Email: p.kirilov@caparol.bg

Website: www.caparol.bg


Наталия Петкова

Маркетинг и реклама

гр. София

Телефон:  + 359 898 620 021

Email: marketing@caparol.bg

Website: www.caparol.bg


Димитър Пунев

Търговски представител Caparol

гр. София

Телефон:  + 359 882 354 919

Email: d.punev@caparol.bg

Website: www.caparol.bg


Димитър Семерджиев

Търговски представител Caparol

Югозападна България

Телефон:  + 359 359 885 611 777

Email: d.semerdjiev@caparol.bg

Website: www.caparol.bg