Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Елементи CapaCoustic Melapor-Baffle Typ

Бели или оцветени звукопоглъщащи елементи с елипсовидна форма и гладка структура на повърхността  и фабричен Т-образен жлеб

       

Описание

Елементите CapaCoustic Melapor се състоят от мек, еластифициран дуропластичен материал, на базата на  меламинова смола, с филигранна структура с отворени  клетки. Плоскостите CapaCoustic Melapor могат да се лепят директно върху  стени или тавани с носеща повърхност, или могат да се монтират окачени (под формата на Baffle)  в свободното пространство, с помощта на стандартните шини ”T”.

Благодарение на бързия монтаж и лесната обработка,  елементите CapaCoustic Melapor са идеални и за извършване на последващи ремонти. 

Елементи на системата

I.    Директно лепене: 

 • CapaCoustic Melapor-Kleber: Лепило уплътнител на базата на дисперсия за лепене на плоскости CapaCoustic Melapor 034/31-34. Продукт №: 037/13, съдържание: кофа 25 kg
 • CapaCoustic Melapor - Панели: вижте размерите в техническата карта. 

II.   Елементи за окачване:

 • CapaCoustic Melapor-Baffle: вижте размерите в техническата карта. 
 • CapaCoustic Melapor Deckensegel: Асортиментът включва вдлъбнати и изпъкнали видове (вижте таблицата). 
 • CapaCoustic Abhang-Set: Като допълнителна опция за индивидуално окачване на Baffle CapaCoustic Melapor. Продукт № 034/20

Сфера на приложение 

В помещенията с висока ревербация често се налага да се вземат мерки за регулирането и. За тази цел се монтират системи с характеристики на звукова абсорбция с оглед намаляване на ехото. 

Използват най-вече материали с отворена порьозност, намаляващи звуковата енергия. Звуковата енергия се намалява тъй като с разпространението на звуковите вълни газовите частици осцилират, като движението им се намалява поради триенето между частиците и стените на порьозните кухини на материала. 

Типични сфери на приложение са например:  Офиси и Call-Center-ве, търговски халета, ретсоранти, училища и детски градини, конферентни зали, зали за провеждане на семинари, обучения, производствени халета, зали за музикално обучение, студиа за записи.

Характеристики

 • Висока звукопоглъщаща способност (вижте диаграмите)
 • Устойчивост на температурни изменения
 • дълготрайна: от - 40°C до +180°C
 • краткотрайна: до +200°C
 • Топлопроводимост 0,035 W(mK)-DIN 52612
 • Поведение при пожар C-S1, d0, проверен съгласно DIN EN 13501-1; отговаря на клас B1 съгл. DIN 4102-1 (с лепило и покритие боя)
 • Плътност: около 10 kg/m3
 • Не съдържа минерални влакна и не уврежда здравето
 • Без статично натоварване – не привлича прах

Цвят

Бял. Може да се тонира с Capatrend, съгласно цветовата палитра 3D-plus (без да оказва отрицателно влияние върху абсорбиращите свойства и поведението при пожар).

Модели

I. Директно лепене

CapaCoustic Melapor-Panel: Елементи със звукопоглъщащи свойства, бели или оцветени в различни цветове, с гладка или огъната повърхност. Могат да се лепят директно върху носещи повърхности, като облицовка на стени или тавани.

II. Елементи за окачване

CapaCoustic Melapor-Baffle: Бял или оцветен абсорбиращ елемент, с квадратна, кръгла или елипсовидна форма, с гладка структура на повърхността и с фабричен Т-образен жлеб. (шините не се включват в опаковката). 

III. Елементи за окачване 

CapaCoustic Melapor-Baffle: Взаимосвързани крепежни елементи за индивидуално окачване на елементите  CapaCoustic Melapor Baffle.

IV.  Окачени елементи

CapaCoustic Melapor-Deckensegel: Бял абсорбиращ елемент, с гладка структура на повърхността, във формат 1020x1020 mm и дебелина от 30 mm, включително аксесоарите за монтаж в опаковката на продукта.