Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

CapaCoustic Melapor-Kleber

Еластично лепило уплътнител на базата на дисперсия за лепене на плоскости CapaCoustic Melapor 034/31-34; разход 2,0 kg/m2

       

Техническа информация

Техническа информация Nr. 034

Информация за безопасност

Информация за безопасност