Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Панел CapaCoustic Melapor-Panel Brekki L

Мек, еластифициран дуропластичен порест материал, на базата на меламинова смола, с  филигранна структура с отворени  клетки.

       

 

Описание на продукта

Елементите CapaCoustic Melapor се състоят от мек, еластифициран дуропластичен материал, на базата на  меламинова смола, с филигранна структура с отворени  клетки. 

Описание на системата

Плоскостите CapaCoustic Melapor могат да се лепят директно върху  стени или тавани с носеща повърхност, или могат да се монтират окачени (под формата на Baffle)  в свободното пространство, с помощта на стандартните шини ”T”.

Благодарение на бързия монтаж и лесната обработка,  елементите CapaCoustic Melapor са идеални и за извършване на последващи ремонти.  

Елементи на системата

I.    Директно лепене: 

CapaCoustic Melapor-Kleber

Лепило уплътнител на базата на дисперсия за лепене на плоскости CapaCoustic Melapor 034/31-34. Продукт №: 037/13, съдържание -кофа: 25 кг.

CapaCoustic Melapor- Плоскост

Асортиментът включва, съгласно таблицата, различни стандартни формати и повърхности (вижте таблицата).

II.   Елементи за окачване:

CapaCoustic Melapor-Baffle

Асортиментът включва, съгласно таблицата, различни стандартни видове (вижте таблицата).

CapaCoustic Melapor Deckensegel

Асортиментът включва вдлъбнати и изпъкнали видове (вижте таблицата). 

CapaCoustic Abhang-Set

Като допълнителна опция за индивидуално окачване на Baffle CapaCoustic Melapor. Продукт № 034/20

CapaCoustic Melapor Brekki

Сфери на приложение 

В помещенията с висока ревербация често се налага да се вземат мерки за регулирането и. За тази цел се монтират системи с характеристики на звукова абсорбция с оглед намаляване на ехото. 

Използват най-вече порьозни материали, намаляващи звуковата енергия. Звуковата енергия се намалява тъй като с разпространението на звуковите вълни газовите частици осцилират, като движението им се намалява поради триенето между частиците и стените на порьозните кухини на материала. 

Типични сфери на приложение са например: 

Офиси и Call-Center-ве,

Търговски халета

Ресторанти

Училища и детски градини

Конферентни зали

Зали за провеждане на семинари, обучения 

Производствени халета

Зали за музикално обучение, студиа за записи.

Характеристики

Характеристики на материала 

Висока звукопоглъщаща способност (вижте диаграмите),

Устойчивост на температурни изменения:

дълготрайна: от - 40°C до +180°C;

краткотрайна: до +200°C

Топлопроводимост 0,035 W(mK)-DIN 52612,

Поведение при пожар C-S1, d0, проверен съгласно DIN EN 13501-1; отговаря на клас B1 съгл. DIN 4102-1 (с лепило и покритие боя),

Плътност: около 10 kg/m3,

Не съдържа минерални влакна и не уврежда здравето,

Цветове: бял, може да се оцвети с Capatrend, съгласно цветовата палитра 3D-plus (без да оказва отрицателно влияние върху абсорбиращите свойства и поведението при пожар).

Без статично натоварване – не привлича прах. 

Гама модели 

Представяне асортименти

I. Директно лепене

CapaCoustic Melapor-Panel

Елементи със звукопоглъщащи свойства, бели или оцветени в различни цветове, с гладка или огъната повърхност. Могат да се лепят директно върху носещи повърхности, като облицовка на стени или тавани.

II.   Елементи за окачване:

CapaCoustic Melapor-Baffle

Бял или оцветен абсорбиращ елемент с квадратна, кръгла или елипсовидна форма, с гладка структура на повърхността и фабричен Т-образен жлеб. (шините не са включени в опаковката). 

III. Елементи за окачване 

CapaCoustic Melapor-Baffle

Взаимосвързани крепежни елементи за индивидуално окачване на елементите CapaCoustic Melapor Baffle.

IV.  Окачени елементи

CapaCoustic Melapor-Deckensegel

Бял, закръглен абсорбиращ елемент, с гладка структура на повърхността, с формат 1020x1020 мм и дебелина от 30 мм, включително аксесоарите за монтаж в опаковката на продукта.