Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Сфера на приложение

Caparol Super Fassadenfarbe е дисперсионна боя за външно приложение, с висока покривна способност, ярко бял цвят, разтворима във вода, за покрития изложени на неблагоприятни атмосферни условия.

Характеристики

 • Разтворима във вода, екологична, със слаб мирис
 • Устойчива на неблагоприятни атмосферни условия
 • Изключително бял цвят
 • Висок дифузионен капацитет
 • Хидрофобна
 • Устойчива на UV лъчи и на действието на агресивни замърсяващи външни фактори
 • Лесно нанасяне

Основа

Дисперсия на базата на синтетични смоли, съгласно DIN 55 945

Опаковка

5l, 9l, 10l, 15l

Цвят

Бял.

Caparol Super Fassadenfarbe може да се оцвети ръчно с оцветители CaparolColor Vollton- und Abtönfarben (предишното Alpinacolor) или AVA-AmphiColor Vollton und Abtönfarben. При ръчно оцветяване трябва да се смеси цялото количество боя, за да се избегне получаването на различни цветове на боята. Caparol Super Fassadenfarbe може да се оцвети в система за компютъризирано оцветяване ColorExpress във всички използвани цветови колекции със степен на светлост над 60 (основа 1).

За да се избегнат евентуалните грешки при оцветяване, проверете точността на оцветяване преди нанасяне на продукта. Върху непрекъснатите повърхности да се използва оцветена боя с еднакъв партиден номер/идентично оцветена. Устойчивост на цвета съгласно лист БФС нр. 26: Клас: B; Група: 1

Гланц

Мат

Съхранение

На прохладни места, предпазена от замръзване. Разпечатаните контейнери се съхраняват добре затворени.

Технически данни

 • Максимална гранулация < 100 μm, S1
 • Плътност: около 1,57 g / m3
 • Дебелина на сухия слой: 100 – 200 μm Е3
 • Водопропускливост (стойност w): < 0,5 [kg/(m2 • h0,5)] (средна), W2
 • Дифузия еквивалентна на плътността на външния (стойност sd): ≥ 0,14 m–≤ 1,4 (средна), V2