Duparol-Duparol-W

Mатова боя за фасади, на базата на разтворител. Специална боя за бетон и фиброцимент. Предназначена за критични основи

  

Сфера на приложение

За изпълнение на боядисани покрития, устойчиви на неблагоприятни атмосферни условия, особено върху бетон и фиброцимент, с добра защита срещу агресивни атмосферни замърсители. Duparol-W este съдържа вещества, предпазващи боядисаните повърхности от заразяване и увреждане, причинени от гъби и водорасли.

Характеристики

 • Устойчивост на неблагоприятни атмосферни условия
 • Хидрофобна, съгласно DIN 4108
 • Без вътрешно напрежение
 • Устойчива на действието на алкални вещества, поради което не се сапунизира
 • Нечувствителна към замръзване, както при съхранение, така и при работа

Основа

Полимеризирана смола

Опаковка 

12,5l

Цвят

Бял. Duparol-W може да се обработва само в бяло или в пастелни тонове. Duparol се оцветява фабрично, като за наситените цветове (степен на светлост < 70) трябва да се използва Dupa-Haftgrund или Capa-Grund Universal като предварителен слой, оцветен в същия цвят. За предотвратяване на евентуалните грешки при оцветяване, проверете точността на оцветяване преди нанасяне на продукта. Върху непрекъснати повърхности да се използва оцветена боя със същия номер партида/с идентично оцветяване.

Наситените цветове могат да имат по-ниска покривна способност. Поради това, при оцветяване в тези цветове се препоръчва предварително нанасяне на подобен пастелен цвят, на бяла основа. Евентуално след това може да се нанесе втори покривен слой. Устойчивост на цвета съгласно лист БФС нр. 26: Клас: A Група: 1– 3, в зависимост от цвета.

Гланц

Мат

Съхранение

На прохладни места, предпазена от замръзване.

Технически данни

Характеристики съгласно DIN EN 1062:

Оцветяването може да причини изменения в техническите параметри.

 • Максимална гранулация < 100 μm S1
 • Плътност: около 1,5 g/cm3
 • Дебелина на сухия слой: 100-200 μm Е3
 • Дифузия, еквивалентна на плътността възудшен слой CO2 > 50m, C1
 • Коефициент на пропускливост на водни пари: (стойност w): ≤ 0,1 [kg/(m2 • h0,5)] (нисък), W3
 • Коефициент на пропускливост на вода: (стойност sd): ≥ 0,14 m–≤ 1,4 (среден), V2