Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Fișă Tehnică

Fișă cu date de securitate 

  • Fișă cu date de securitate
  • Fișă cu date de securitate Bază 1

 Aviz și Agrement Tehnic

AT 016-04.1628-2015  Amphisilan, Duparol, Sylitol, FassadenFarbe, Cap-Elast, Muresko SylAcryl

Declarație de conformitate

Declarație de conformitate Sylitol-Finish