Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Certificare

  • Rata de transmisie a difuziei vaporilor de apă pentru AmphiSilan Fassadenfarbe NQG

Măsuri de securitate (valabil la data publicării)

R52/53 Nociv pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului acvatic. S2 A nu se lăsa la îndemâna copiilor. S26 La contactul cu ochii, se spală imediat cu multă apă şi se consultă medicul. S28 La contactul cu pielea, se spală imediat cu multă apă și săpun. S29 A nu se arunca la canalizare. S61 A se evita dispersarea în mediu. S39 A se proteja corespunzător ochii/faţa. S62 În caz de înghiţire, a nu se provoca voma; se consultă imediat medicul şi i se arată ambalajul (recipientul) sau eticheta. Se aplică numai cu pensula sau rola. Pentru mai multe informații: a se consulta instrucţiunile speciale/fişa cu date de securitate.

Dezafectare

Se reciclează numai ambalajele goale. Resturile lichide de material se dezafectează la un punct de colectare a vopselelor/lacurilor vechi, resturile uscate de material ca deșeuri din construcții și demolări, ca deșeuri municipale sau gunoi menajer.

Valoare limită admisă de UE pentru conținutul COV

al acestui produs (Cat. A/c): 40 g/l (2010). Acest produs conține max. 10 g/l COV.

Cod produs Vopsele și lacuri

M-SF01 F

Compozitie

Liant hibrid (Organo-Silicat/Acrilat), răşină siliconică, dioxid de titan, silicaţi, carbonat de calciu, apă, agenți de formare a peliculei, aditivi, conservanți

Consultanță tehnică

În această publicație nu pot fi specificate toate suporturile întâlnite în practică, precum şi pregătirea acestora din punct de vedere tehnic. În cazul necesității pregătirii unor straturi suport care nu sunt enumerate în această informare tehnică, este necesara consultarea personalul nostru tehnic sau reprezentanții noștri comerciali. Suntem bucuroşi să vă informăm în detaliu pentru fiecare obiectiv în parte.

Suport tehnic

Telefon: 0800.800.600
E-mail:   tehnic@caparol.ro

Предупреждение и препоръки за безопасност 

Токсично за водни организми, при разливане във вода може да има дълготраен вреден ефект. Да се съхранява на недостъпни за деца места. При контакт с очите да се измият веднага с много вода и да се потърси лекарска помощ. При контакт с кожата да се измие с много вода и сапун. Да не се разлива във водата, канализацията или почвата. Да се пазят очите и кожата от напръскване с материала. При поглъщане да се потърси незабавно лекарска помощ, тъй като продуктът може да засегне чревната флора. Продуктът се нанася само с четка или мече. 

Съхранение

На прохладни места. Да се предпазва от замръзване. Възможност за съхранение – 12 месеца.

Обезвреждане 

AmphiSilan, AmphiSilan-Compact, AmphiSilan-Volltonfarbe, AmphiSilan-Grundierfarbe, AmphiSilan-Tiefgrund LF: Рециклират се само празни опаковки. Течните остатъци от материал могат да се изхвърлят като отпадъци от бои на водна основа, а сухите остатъци от материала като втвърдени бои или домакински отпадъци.

Състав

Хибридно свързващо вещество (органична –силикат/акрилна) силиконова смола, титаниев диоксид, калциев карбонат, силикати, вода, добавки, материали за образуване и запазване на покривния филм.

Код на продукта

M-SF01F

Техническа информация

В тази публикация не могат да се разгледат всички основи, срещани на практика, както и  техническата им подготовка. При необходимост от подготовка на основи, различни от представените в тази техническа информация, трябва да се консултирате с техническо лице на Caparol или с наши търговски  представители. Ще се радваме да Ви предложим подробни съвети, за всеки отделен обект.