ThermoSan

Фасадна боя, комбинация от силиконови смоли и кварцови наночастици, за  чисти фасади. Част от концепцията Caparol-Clean.