Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Сфера на приложение

Специална боя за вътрешно приложение, с високо качество, предназначена за помещения с висока влажност на въздуха като кухни, перални, помещения под земята и др. Помещенията с висока влажност на въздуха се характеризират със завишен риск от появата на мухъл. FungiStop-W се прилага както като превантивна мярка против появата на мухъл, така и при ремонт след отстраняване на мухъла.

Характеристики

  • Без разтворители
  • Водоразредима, със слаба миризма
  • Дифузионна способност
  • Фунгицидни свойства

Основа

Синтетична дисперсия, съгласно DIN 55945

Опаковка

2,5l, 9l

Цвят

Бял.

Може да се оцвети ръчно с макс. 10% оцветители AVA - Amphibolin Vollton- und Abtönfarbe или CaparolColor Vollton- und Abtönfarbe . При ръчно тониране  трябва да се смеси цялото количество боя, за да се избегнат различия в цвета При поръчка на боя в количества надвишаващи 100 л от същия цвят, продуктът може да бъде доставен по заявка, вече оцветен в завода. FungiStop-W може да се оцвети в компютъризирана система ColorExpress във всички използвани цветови колекции, в светли пастелни цветове . За да се избегнат евентуалните грешки при боядисване, проверете точността на оцветяването преди нанасяне на продукта. Върху непрекъснати повърхности да се използва оцветена  боя от една партида / оцветена идентично.

Степен на гланц

Мат

Съхранение

На прохладни места, предпазена от замръзване.
 

Технически данни

Характеристики съгласно DIN EN 13 300:

Оцветяването може да причини изменения в техническите параметри

  • Устойчивост на мокро триене Клас 3,  съгласно DIN 53 778
  • Покривност: Клас 2, при 8 m2/l
  • Максимална гранулация: фина (< 100 μm)
  • Плътност: 1,44 g/cm3