Innenfarbe 100

Бяла интериорна боя с висока покривност

      

Сфера на приложение

Caparol Innenfarbe 100 е дисперсионна боя с висока покривност, матова, за вътрешно боядисване на стени и тавани. 

Характеристики

  • С малки емисии, без разтворители, със слаба миризма
  • Разредима във вода, екологична
  • Дифузионна способност, стойност  Sd < 0,1m
  • Лесна обработка

Основа на материала

Синтетична дисперсия, съгласно DIN 55945.

Опаковка

2,5 l, 9 l, 15 l

Цвят

Бял.

Може да се оцвети ръчно с оцветители CaparolColor Vollton- und Abtönfarbe  или AVA - Amphibolin Vollton- und Abtönfarbe. При ръчно тониране трябва да се смеси цялото количество боя, за да се избегнат различия в цвета. При поръчка на боя в количества надвишаващи 100 l от същия цвят, продуктът може да бъде доставен по заявка, вече оцветен в завода. За да се избегнат евентуалните грешки при тониране, проверете точността на оцветяването преди нанасяне на продукта. За непрекъснати повърхности ще се използва боя с идентичен партиден номер/боядисване.

Степен на гланц

Матова (съгласно DIN EN 13 300)

Съхранение

На прохладни места, предпазена от замръзване.

Технически данни

  • Мокро триене: клас 5
  • Покривност, клас 2 при 7 m2/l респективно 130 ml/m2
  • Максимална гранулация: фина (< 100 μm)
  • Плътност: 1,64 g/cm³