Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Подходящи основи

Повърхностите трябва да са чисти, сухи, без разделителни вещества.  Спазвайте ВОБ, глава. В, DIN 18363, параграф 3.

Подготовка на основата

Мазилки от групи  P II и P III:

Твърдите мазилки,с нормална абсорбция се боядисват без предварително грундиране. Върху силно порьозните, песъчливи, абсорбиращи мазилки се нанася един слой грунд OptiGrund E.L.F. или CapaSol LF.

Гипсови мазилки и готови мазилки от група PIV:  Нанася се един слой грунд Caparol-Haftgrund. Гипсовите мазилки със фин последващ слой се шлифоват с шкурка, отстранява се праха и се нанася един слой грунд Caparol-Tiefgrund TB.

Гипсови строителни плоскости:  Върху абсорбиращите плоскости се нанася един слой грунд OptiGrund E.L.F. или Caparol-Tiefgrund TB. Върху много твърди и гладки плоскости се нанася един слой адхезивен грунд Caparol-Haftgrund.

Плоскости от гипскартон: Шлайфат се следите от шпакловане. Меките или шлайфани гипсовите повърхности  се укрепват с Caparol Tiefgrund TB. След това се нанася един слой грунд Caparol-Haftgrund, OptiGrund E.L.F. или CapaSol LF. Върху плоскостите с цветни петна, разтворими във вода, се нанася един слой грунд Caparol AquaSperrgrund.

Бетон: Отстраняват се евентуалните декофражни остатъци, както и прахообразни,песъчливи вещества.

Газобетон: Нанася се един слой грунд Capaplex, разреден с вода 1 : 3.

Зидове от неизмазани тухли и зидове: Боядисват се без предварителна подготовка. 

Стари носещи покрития: Матовите, леко абсорбиращи повърхности се боядисват без предварителна подготовка. Гланцираните и покрити с лак повърхности се шлифоват, за да се постигне сцепление. Нанася се един слой грунд Caparol-Haftgrund. 

Компрометирани покрития:  Отстраняват се неносещите повърхности като лакове, дисперсионни бои или мазилки на базата на  синтетични смоли. Върху гладките, леко абсорбиращи повърхности се нанася един слой грунд  Caparol-Haftgrund. Върху силно порьозните, песъчливи или абсорбиращи повърхности се нанася един слой грунд OptiGrund E.L.F. или CapaSol LF. Минералните неносещи бои се отстраняват механично, като повърхността се почиства от прах. Нанася се един слой грунд Caparol-TiefgrundTB.

Слоеве боя на базата на туткал: Измива се добре повърхността, отстранявайки изцяло старите слоеве. Нанася се един слой грунд  Caparol-Tiefgrund TB.

Небоядисани релефни тапети: Боядисват се без предварителна обработка 

Стари неносещи тапети: Изцяло се отстраняват. Измиват се остатъците от хартия и лепило. Нанася се един слой грунд Caparol-Tiefgrund TB. 

Повърхности, засегнати от мухъл:  Мухълът или влаголюбивите организми се измиват. Повърхността се измива добре с FungiGrund и се оставя да изсъхне. Нанася се един слой грунд, в зависимост от вида и естеството на основата. За финиширане на силно засегнати повърхности се използват боите анти-мухъл Fungitex-W, Indeko-W или Malerit-W. Спазвайте законните разпоредби (напр. разпоредбите,отнасящи се за опасните вещества и биологичните материали).

Повърхности с петна от никотин, вода, сажди или мазнини:  Петната от никотин,както и от сажди или мазнини се измиват с вода и обезмасляващ почистващ препарат,след което се оставят да изсъхнат добре. Сухите петна от вода се почистват на сухо, с четка. Нанася се един слой изолиращ грунд Caparol AquaSperrgrund За силно замърсени повърхности използвайте изолиращата боя Aqua-inn Nº1.   

Дърво и дървен материал: Нанасят се лакове Capacryl Acryl или Capacryl PU - екологични лакове, разтворими във вода.

Малки повредени повърхности: След подходяща подготовка на повърхността, се поправят с Caparol Akkordspachtel съгласно указанията за обработка, като след това се нанася един слой грунд,ако е необходимо.

 

Начин на нанасяне

С четка, мече или пръскане с апарати Airless.

Нанасяне Airless:

  • Ъгъл на пръскане:  50°
  • Дюза: 0,023–0,026"
  • Налягане на пръскане: 150–180 бара 

Оборудването се измива с вода веднага след употреба. 

Инструкции за нанасяне

Нанася се наситен и равномерен слой боя Caparol Innenfarbe, неразредена или разредена с макс.. 5% вода. Върху контрастно оцветени повърхности се нанася предварително един слой грунд или разтворена боя разредена с макс. 10% вода. Върху повърхностите с нееднородно абсорбиране се нанася един слой грунд Caparol-Haftgrund.

Разход

Точният разход се определя с проби. Около 130 ml/m². При грубите повърхности разходът нараства.

Условия на обработване

Долна граница на температурата за обработка и съхнене: + 5°C за основата и въздуха. 

Време за изсъхване

При +20°C и 65% относителна влажност на въздуха изсъхва повърхността на боята и може да се нанесе друг слой боя след 4-6 часа. Боята изсъхва в дълбочина и може да се подложи на натоварване след около 3 дни. При по-ниски температури и завишена влажност на въздуха се удължава времето за съхнене. 

Бележка

За избягване на видимо припокриване, да се боядисва без прекъсване, „мокро върху мокро”. При нанасяне с пръскане Airless, боята се разбърква добре и се прецежда. При повърхностите с неблагоприятно осветяване (светлина, падаща странично), Ви препоръчваме да използвате продукта CapaSilan. При нанасяне на Caparol-Tiegrund във вътрешни помещения, може да се появи специфична миризма на разтворител. Поради това трябва да се осигури подходящо проветряване на работното помещение. В чувствителна среда се препоръчва нанасянето на  Amphisilan-Putzfestiger, грунд без ароматични вещества и със слаба миризма. Следите от извършените ремонти на повърхността зависят от повече фактори и са неизбежни  (Лист BFS нр. 25).