Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Подготовка на основата

Повърхността трябва да е суха, чиста и без наранявания.

Начин на нанасяне

С четка, валяк или пръскане с безвъздушно устройство.

Безвъздушно приложение:

  • Ъгъл на разпръскване: 50 ° 
  • Накрайник: 0.021-0.025 "
  • Налягане на спрея: 150-180 бара

Почистването на оборудването се извършва чрез промиване с вода, веднага след употреба

Структура на покритието


Зони с нормално никотиново замърсяване:
Нанасея се обилнен и равномерен слой IsoDeck, разреден макс. с 5% вода. Нанася се върху повърхности с висок контраст. Нанесете грунд от OptiGrund E.L.F. или CapaSol LF. Нанесете грунд за грундиране на Caparol AquaSperrgrund или Caparol-Haftgrund върху различно абсорбиращи основи.

Ако IsoDeck се използва като грунд се разрежда с 5-10% вода.

Зони с тежки петна от никотин, сажди или мазнини:
Почистете основата с Caparol AquaSperrgrund, неразреден. След като изсъхне напълно (най-малко 12 часа), нанесете един или два слоя с IsoDeck, разреден с макс.  5% вода.

Разход

прибл. 110 - 125 ml/m2 при гладки повърхности. Разхода се увеличава при по-груби повърхности.

Условия за обработка

Долна граница на температурата по време на обработка и сушене: +5 °С


Време за изсъхване

При +20 ° C и 65% относителна влажност Caparol AquaSperrgrund може да бъде боядисан след около 12 часа, а IsoDeck след 4 - 6 часа. При по-ниски температури и по-висока влажност на въздуха трябва да се вземат предвид по-дългите времена на сушене.