Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Suporturi recomandate

Suprafețele trebuie să fie curate, fără substanţe de separare și uscate. În Germania: Respectați VOB, cap. C, DIN 18363, alineat 3.

Mod de aplicare

Cu pensula, rola sau prin pulverizare cu aparate Airless.
Aplicare Airless: Unghi de pulverizare: 50°; duză: 0,021–0,025"; presiune la pulverizare: 150–180 bar. Curățarea echipamentului se face prin spălare cu apă, imediat după utilizare.

Instrucțiuni de aplicare

Suprafețele cu pete normale de nicotină:
Se aplică un strat uniform, saturat de vopsea IsoDeck, diluată cu max. 5% apă. Pe suprafețele contrastante se va aplica în prealabilă un strat de grund cu IsoDeck, diluată cu 5-10% apă. Pe suprafețele foarte poroase, nisipoase și puternic absorbante se aplică în prealabil un strat de grund cu OptiGrund sau CapaSol. Pe suprafețele neuniform absorbante se aplică un strat de grund cu Caparol AquaSperrgrund sau Caparol-Haftgrund. 

Suprafețele cu depuneri puternice de nicotină și/sau pete de apă, funingine sau grăsime:
Se aplică un strat de cu Caparol AquaSperrgrund nediluat. După o bună uscare a grundului (minim 12 ore) se aplică unul sau două straturi de vopsea IsoDeck, diluată cu max. 5% apă.

Consum

Caparol AquaSperrgrund cca. 110 ml/m2 iar IsoDeck cca. 125 ml/m2 pe strat, pe suporturi netede. Pe suprafețe rugoase consumul crește corespunzător.

Condiții de prelucrare

Limita inferioară a temperaturii pentru aplicare și uscare: + 5°C pentru substrat şi aer.

Uscarea/Timp de uscare

La +20°C şi 65% umiditate relativă a aerului, Caparol AquaSperrgrund se poate revopsi după 12 ore iar IsoDeck 4-6 ore. Temperaturile mai scăzute şi umiditatea crescută a aerului prelungesc timpul de uscare.

Notă

Pentru suprafețele extrem de murdare sau foarte pătate, sau încăperile care trebuie renovate şi re-date folosinței pe parcursul unei singure zi, recomandăm folosirea vopselei de renovare rapidă, cu mare capacitate de acoperire şi miros redus Dupa-inn. A se consulta fișa tehnică nr. 385. La aplicarea prin pulverizare Airless, vopseaua se amestecă bine și se strecoară. Urmele reparațiilor efectuate pe suprafață depind de mai mulți factori și sunt inevitabile (în Germania fișa BFS nr. 25).

Подготовка на основата

Повърхността трябва да е суха, чиста и без наранявания.

Начин на нанасяне

С четка, валяк или пръскане с безвъздушно устройство.

Безвъздушно приложение:

  • Ъгъл на разпръскване: 50 ° 
  • Накрайник: 0.021-0.025 "
  • Налягане на спрея: 150-180 бара

Почистването на оборудването се извършва чрез промиване с вода, веднага след употреба

Структура на покритието


Зони с нормално никотиново замърсяване:
Нанасея се обилнен и равномерен слой IsoDeck, разреден макс. с 5% вода. Нанася се върху повърхности с висок контраст. Нанесете грунд от OptiGrund E.L.F. или CapaSol LF. Нанесете грунд за грундиране на Caparol AquaSperrgrund или Caparol-Haftgrund върху различно абсорбиращи основи.

Ако IsoDeck се използва като грунд се разрежда с 5-10% вода.

Зони с тежки петна от никотин, сажди или мазнини:
Почистете основата с Caparol AquaSperrgrund, неразреден. След като изсъхне напълно (най-малко 12 часа), нанесете един или два слоя с IsoDeck, разреден с макс.  5% вода.

Разход

прибл. 110 - 125 ml/m2 при гладки повърхности. Разхода се увеличава при по-груби повърхности.

Условия за обработка

Долна граница на температурата по време на обработка и сушене: +5 °С


Време за изсъхване

При +20 ° C и 65% относителна влажност Caparol AquaSperrgrund може да бъде боядисан след около 12 часа, а IsoDeck след 4 - 6 часа. При по-ниски температури и по-висока влажност на въздуха трябва да се вземат предвид по-дългите времена на сушене.