Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Подходящи основи

Основата трябва да е здрава, суха, чиста и без каквито и да е материали, които биха могли да възпрепятстват добрата лепливост. В Германия: спазвайте VOB, част C, DIN 18363, параграф 3.

Подготовка на основата

Мазилки от Група разтвори  P II (Варови-циментни разтвори) и PIII (Циментни разтвори): Твърдите мазилки с нормални абсорбиращи свойства не изискват предварителна обработка. Грундирайте силно порозните, обработени с песъкоструйка или абсорбиращи мазилки с OptiGrund E.L.F. или CapaSol LF.

Гипсови мазилки или готово-смесени гипсови мазилки или разтвори от PIV: Нанесете грундиращ слой Caparol-Haftgrund. При шлайфаните повърхности, отстранете праха от обработката и нанесете един грундиращ слой Caparol-Tiefgrund TB.

Гипсови панели: Грундирайте абсорбиращи плоскости с OptiGrund E.L.F. или Caparol-Tiefgrund TB. Силно компактни, гладки повърхности, грундирайте с Caparol-Haftgrund, за да подобрите сцеплението.

Гипскартон: Със шкурка отстранете неравностите. Меки и втвърдени гипсови зони (кръпки от ремонти) трябва да бъдат грундирани и подсилени с Caparol-Tiefgrund TB. Нанесете един грундиращ слой Caparol-Haftgrund, OptiGrund E.L.F. или CapaSol LF. Плоскости, съдържащи водно-разтворими вещества, които оставят петна, трябва да се грундират с Caparol AquaSperrgrund. В Германия: следвайте и спазвайте BFS Технически данни No. 12.

Бетон: Отстранете всякакви останки от отделящи реактиви, или варовикови и пясъчни материали. 

Фасадни и варо-пясъчни тухли: Не е необходима предварителна обработка.
Съществуващи здрави покрития: Третирайте матови, слабо абсорбиращи покрития без предварителна обработка. Обработете с шкурка гланцирани повърхности или емайлови покрития. Нанесете един грундиращ слой Caparol-Haftgrund.

 

Съществуващи нездрави покрития: Отстранете нестабилни емайлови и емулсионни/дисперсни/латексови бои или мазилки от синтетични смоли. Грундирайте слабо абсорбиращи, равни повърхности с Caparol-Haftgrund. Силно порьозни, песъчливи или абсорбиращи субстрати, грундирайте с OptiGrund E.L.F. или CapaSol LF. Отстранете нестабилните слоеве минерална боя с механични средства и почистете праха. Грундирайте с Caparol-Tiefgrund TB.

Слепени, темперни покрития (Варови бои): Отмийте щателно съществуващата темперна боя, оставете да изсъхне напълно, и грундирайте с Caparol-Tiefgrund TB. 
Небоядисани гофрирани, релефни и съдържащи дървесина тапети (хартиени): Нанесете продукта без предварителна обработка.  

 

Незалепени тапети: Отстранете напълно и отмийте всякакви остатъци от лепило за тапети и
отпадъчна хартия. Грундирайте основата с Caparol-Tiefgrund TB.

 

Повърхности, засегнати от плесен: Отстранете плесента (плесен/мухъл) чрез влажно почистване, след което използвайте Capatox или FungiGrund, и оставете да изсъхне напълно. Грундирайте според вида и състоянието на основата. Нанесете финален /завършващ/ слой Indeko-W, Malerit-W или Fungitex-W върху силно засегнати повърхности, в съответствие със законовите и официални разпоредби (спазвайте, напр., Наредба за биологичните вещества и Наредбата за Опасните вещества). 

Повърхности, замърсени от никотин, вода, сажди или мазнини: Измийте петната от никотин, сажди и мазнина с вода и почистващ препарат, разграждащ мазнини, и оставете повърхността да изсъхне добре. Почистете засъхналите петна от водата чрез изтъркване или с телена четка. Грундирайте с изолиращ Caparol AquaSperrgrund . Нанесете един финален слой Aqua-inn Nº 1 върху силно замърсени повърхности.

Повърхности от дърво, производни продукти и дървесина: Покрийте с екологичните, водно-разредими акрилни емайлови покрития Capacryl или с Capacryl PU.

Малки дефекти: След извършване на необходимата подготовка, коригирайте малките дефекти с Caparol-Akkordspachtel, спазвайки нашите инструкции, а ако е необходимо, грундирайте в последствие.

Начин на нанасяне

Нанася се с бояджийска четка, валяк или устройство за безвъздушно напръскване.
Безвъздушно напръскване: Ъгъл на напръскване: 50°; Размер на дюзата: 0.018" до 0.021";
Оптимално налягане при пръскане: 150 до 180 bar. Преди нанасяне, разбъркайте добре и прецедете боята. Почистете с вода инструментите/устройствата незабавно след работа с тях.

Система за покритие на повърхността

Един равномерно и плътно нанесен слой от Indeko Plus, неразреден или разреден максимум до
 5 % с вода. Силно контрастни повърхности изискват предварителен първи слой Indeko Plus, разреден до максимум 10 %  с  вода. Грундирайте неравно-абсорбиращи основи с Caparol-Haftgrund.

Разход

Около 125 ml/m² върху равна повърхност. Върху груби повърхности съответно – повече. Точното количество най-добре се определя чрез пробно покритие.

Условия на приложение

Долна температурна граница за нанасяне и изсушаване: +5 °C за продукта, основата и околната среда.

Време за изсъхване

При 20 °C и 65% относителна влажност, повърхността е суха и може да се нанесе друг слой след 4-6 часа и да е устойчива на дъжд след 24 ч. Втвърдена и готова да бъде подложена на натоварване – след приблизително 3 дни. При по-ниски температури и по-висока влажност, времето, необходимо за изсъхване, се удължава.

Забележка

За да се избегне препокриване, материалът трябва да се нанася мокро-върху-мокро и без прекъсване.
Когато се използва Caparol-Tiefgrund TB за интериори се отделя типична миризма, и следователно трябва да се осигури подходяща вентилация, Използвайте неароматния AmphiSilan-Putzfestiger, който е с много слаб мирис, за чувствителни зони. Механичното напрежение (надраскване) по повърхности в тъмни цветове може да доведе до появата на видими резки в по-ярък цват. За покрития в наситени цветове по повърхности, подложени на механично натоварване, препоръчваме нанасяне на допълнителен защитен слой от Premium Color, оцветен така, че да съответства на нюанса на покритието Индеко-плюс. Следвайте Техническата информация за Premium Color. Ретуширането на повърхностите зависи от много параметри и видимите следи по ремонтираните повърхности не могат да бъдат избегнати (В Германия: Вижте BFS Протокол за данни No. 25)