Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Сфера на приложение

EasyMatt е акрилна интериорна боя с високо качество, мат финиш. Лесна за нанася, с много добра покривност. Благодарение на специалната си формула, EasyMatt е идеална за големи повърхности, тъй като намалява следите от мечето в помещения с неподходящо осветление.

Свойства

  • С намалени емисии и без разтворители
  • Отлична обработка
  • Водоразредима, екологично чиста
  • С много добър дифузионен капацитет
  • Подходяща за помещения с неподходящо осветление

Основа на материала

Синтетична дисперсия съгласно DIN 55945

Опаковка

Стандартна бака:  2,5 l, 9 l, 15 l, 28 l

ColorExpress: 2,5 l, 10 l, 15 l

Цвят

Бял.

Може ръчно да се тонира с колоранти AmphiColorR, с CaparolColor или с Color Essenz. В случай на ръчно оцветяване е необходимо да се смеси цялото количество боя, за да се избегнат разлики в цвета. При поръчка на боя над 100 литра, от един и същи цвят, продуктът може да бъде доставен оцветен директно от фабриката. EasyMatt може да се оцветява и с компютърна система ColorExpress във всички обикновени цветови гами, със степен на яркост над 70. 

Степен на гланц

Мат

Съхранение

На студено място, да се пази от замръзване.

Технически данни

Характеристики според DIN EN 13 300:

  • Поради оцветяването са възможни промени в техническите параметри.
  • Устойчивост на мокро триене Клас 2, съгласно DIN 53 778
  • Съотношение на контраста: Капацитет за покритие от Клас 2, при условия на рентабилност от 7 m2/l.
  • Максимално гранулиране: фино (<100 μm)
  • Плътност: 1, 33 g/cm3