Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Приложение

Интериорна боя на базата на дисперсия, предназначена за помещения и хора със завишена чувствителност. Идеална е за алергични хора, благодарение на специалната си рецепта без алергени. Caparol Sensitiv е предназначена за ново боядисване или при ремонт на всички обичайни вътрешни повърхности на жилища или работни помещения. Caparol Sensitiv предлага най-добрата възможност за полагане на финишни покрития върху повърхности на помещения, с оглед създаване на здравословна среда.

Характеристики

  • Не съдържа консерванти

  • Патентована рецепта

  • Без пластификатори

  • Притежава сертификат „Предназначен за алергични лица”, съгласно сертификата за проверка, издаден от  RW TÜV Есен

  • Водоразредима

  • Висок дифузионен капацитет; стойност Sd < 0,1 m

Свързващо вещество

Синтетична дисперсия, съгласно DIN 55945

Опаковка

5l; 12,5l

Цвят

Бял.

Може да се оцвети с макс. 10% оцветители AVA - Amphibolin Vollton- und Abtönfarbe или CaparolColor Vollton- und Abtönfarbe (предишното Alpinacolor). Сертификатът за проверка RWTÜV Essen е издаден за бяла боя. Оцветяването на боята Caparol Sensitiv може да повлияе върху свойствата на продукта, по отношение на алергичните лица.

Степен на гланц

Мат

Съхранение

Може да се съхранява неразпечатана 12 месеца, на прохладни места, предпазена от замръзване. Добавянето на вода може да съкрати срока на годност.

Технически характеристики

Характеристики съгласно DIN EN 13 300:

Оцветяването може да причини изменения в техническите параметри

  • Устойчивост на мокро триене Клас 3, съгласно DIN 53 778.
  • Покривна способност клас 2, при 7 m2/lt, респективно 140 ml/m2
  • Максимална гранулация: фина (< 100 μm)
  • Плътност: 1,3 g/cm3