Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Сфера на приложение

Висококачестен латекс със сатенено завървшващо покритие за силно натоварени интериорни повърхности. Отлично подходящ за реновиране или покриване на дърво и производни, релефни повърхности и тапети, както и Capaver стъклофибърни тапети. 

Характеристики

 • Емисии, сведени до минимум; без разтворители
 • Не съдържа вредни субстанции
 • Водоразредима, екологична, без мирис
 • Висока степен на белота
 • Дифузионна
 • sd  стойност < 0.3 m
 • Запазва релефа на повърхността
 • Лесна за почистване; устойчива на домакински препарати и дезинфектанти
 • Лесна за нанасяне

Съдържание

Синтетичен латекс, отговарящ на DIN 55945

Опаковки

Стандартна: 5 l; 12,5 l
ColorExpress: 12,5 l

Цвят

Бял
Latex Satin 20 се тонира с оцветители CaparolColor или Amphibolin. Ако повече от една опаковка е ръчно оцветена, всички трябва да се разбъркат преди употреба, за да се избегнат разлики в цвета. Количества над 100 l в отделен цвятмогат да бъдат поръчани готово оцветени франко завод. Latex Gloss 20 се оцветява машинно във всички настоящи цветни картели чрез тониращата система ColorExpress във всички тонове.Проверете цвета на продукта преди полагане, за да се избегнат разлики.При непрекъснати повърхности използвайте продукт от една и съща партида.

Степен на гланц

Сатен гланц (сатен според DIN EN 13 300).

Съхранение

На хладно и предпазено от замръзване място.

Технически характеристики

Характеристики според DIN EN 13 300: 

 • Устойчивост на мокро триене: Клас 1 устойчивост на мокро триене, съгласно DIN 53778
 • Контраст: Покривност клас 2 със 7 m2/l или 140 ml/m2
 • Зърнометрия: Фин(< 100 µm)
 • Плътност: прибл. 1,4 g/cm³

Съпътстващ продукт

Disbopur 458 PU-Aqua-Siegel
Механичната и химическа устойчивост на Latex Satin 20 може да бъде двойно подобрена чрез нанасянето на защитен слой Disbopur 458 AquaSiegel. Приложението е възможно само за ярки цветове, също и върху Capaver стъклофибърни тапети. Използването на други такива може да доведе до изменение в цветовете.