Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Препоръчителни повърхности

Основите трябва да бъдат чисти, сухи, без разделителни вещества. Минерални основи с минерални наслагвания по повърхността или с ронлива повърхност: Почистват се механично и се обработват с Histolith Fluat, след което се измиват с вода.

Подготовка на основата

Мазилки от групи хоросан P Ic, P II и P III, както и стари мазилки от група хоросан PI:

Твърдите мазилки с нормална абсорбция се боядисват без предварителна подготовка. Върху силно порьозните, песъчливи, абсорбиращи покрития се нанася един слой грунд Sylitol-Konzentrat 111, разреден с вода в пропорция 2:1.

Гипсови мазилки от група хоросани PIV:

Върху твърди мазилки: нанася се един слой грунд Caparol-Haftgrund. Меките гипсови мазилки се укрепват с Caparol-Tiefgrund TB. Гипсовите мазилки с минерални наслагвания по повърхността се шлайфат, отстранява се праха и се нанася един слой грунд Caparol-Tiefgrund TB. След като изсъхнат се нанася един междинен слой Caparol-Haftgrund.

Глинени мазилки:

Повърхностите, които следва да се боядисат се почистват и се грундират с Sylitol-Konzentrat 111, разреден с вода в пропорция 2:1. Нанесете един пробен слой и проверете дали ще се появят кафяви петна. 

Гипсови плоскости (плочи от гипскартон):

Следите от шпакловане се отстраняват чрез шлайфане. Нанася се един слой грунд Caparol-Haftgrund. Меките гипсови участъци (шпакловани с гипсови материали) се укрепват с Caparol Tiefgrund TB. Нанася се един слой грунд Caparol-Haftgrund. Върху плоскостите покрити с оцветяващи водоразтворими вещества, се нанася един слой грунд Caparol AquaSperrgrund и един междинен слой Caparol-Haftgrund. Вижте лист БФС нр. 12.

Гипсови строителни плочи:

Нанася се един слой грунд Caparol-Haftgrund.

Бетон:

Отстраняват се евентуалните остатъци от декофражни вещества, както и ронливите, песъчливи вещества. Нанася се един слой грунд Caparol-Haftgrund

Неизмазани тухлени зидове/зидове варо-пясъчни блокчета:

Солните ефлоресценции се отстраняват със суха четка.

Носещи основи, покрити с вар, цимент или силикатни бои: Върху силно абсорбиращите повърхности се нанася един слой грунд Sylitol-Konzentrat 111, разреден 2:1 с вода.

Носещи основи, покрити с мазилки на базата на синтетични смоли и дисперсионни бои: Нанася се един слой грунд Caparol-Haftgrund.

Неносещи покрития:

Отстраняват се неносещите повърхности, покрити с лакове, дисперсионни бои или мазилки на базата на синтетични смоли. Нанася се един слой грунд Caparol-Haftgrund. Неносещите повърхности покрити с минерални бои се отстраняват механично. Нанася се един слой грунд Sylitol-Konzentrat 111, разреден 2:1 с вода.

Слоеве боя на базата на лепило: Повърхността се измива добре, като се отстраняват изцяло старите слоеве. Нанася се един слой грунд Caparol-Tiefgrund TB и един междинен слой Caparol-Haftgrund.

Небоядисани тапети с вградени дървени частици:  Боядисват се без предварителна обработка. При релефните или щамповани на хартия тапети е необходимо пробно нанасяне на продукта.

Тапети със стъклени нишки Capaver: Нанася се един слой грунд Caparol-Haftgrund.

Тапети без сцепление: Отстраняват се изцяло. Измиват се остатъците от хартия и лепило. Нанася се един слой грунд Caparol-Tiefgrund TB и един междинен слой Caparol-Haftgrund.

Повърхности, замърсени с мухъл: Мухълът се отстранява чрез мокро почистване. След това основата се измива с Capatox и се оставя да изсъхне. Да се спазват законните разпоредби и правила (напр. разпоредбите за опасните вещества и биологичните материали).

Малки дефекти: След подходяща подготовка на повърхността се ремонтират с Caparol-Akkordspachtel или с Caparol-Füllspachtel P, съгласно указанията за обработка, след което се нанася един слой грунд Caparol-Haftgrund. Шпаклованите с гипс повърхности се грундират с Caparol-Tiefgrund TB.

Начин на нанасяне

С четка, мече или пръскане с уреди Airless.

Нанасяне Airless:

  • Ъгъл на пръскане: 50°
  • Дюза: 0,026"
  • Налягане на пръскане : 150–180 бара
  • Оборудването се измива с вода веднага след ползване.

Инструкции за нанасяне

Нанася се един неразреден наситен и равномерен слой боя Sylitol Bio-Innenfarbe или разреден с макс. 5% вода. Върху контрастно оцветените повърхности се нанася предварително един слой грунд от разредената с макс. 10 % боя. Върху неравномерно или силно абсорбиращите основи се нанася един слой грунд Caparol-Haftgrund.

Разход

Около 140 ml/m2 на слой, при нанасяне върху гладки повърхности. При грубите повърхности разходът нараства. Точният разход се определя с проби.

Време за изсъхване

При +20°C и 65% относителна влажност на въздуха боята изсъхва на повърхността може да се положи следващ слой след 4-6 часа. Изсъхва в дълбочина и може да се подложи на натоварване след около 3 дни. По-ниските температури и висока влажност на въздуха удължават времето за съхнене.

Условия за обработка

Долна граница на температурата за обработка и съхнене: + 8°C температура на подслоя и въздуха.

Важно

За да не загуби специфичните си свойства, този продукт не трябва да се смесва с други материали. За избягване на видими следи от припокриване трябва да се боядисва без прекъсване, „мокро върху мокро”. Да не се нанася върху повърхности покрити с лакове, основи със солни ефлоресценции, синтетични материали и дърво. Механичното натоварване (одраскване) върху боядисани повърхности може да причини появата на черти с по-светъл цвят.

При основи покрити с наситени цветове, подложени на механично натоварване, препоръчваме   нанасяне на продукта PremiumColor. При нанасяне с пръскане Airless, боята се разбърква добре  и се прецежда преди използване

При използване на дълбочинен грунд Caparol Tiegrund TB във вътрешни помещения, може да се появи специфичен мирис на разтворител. Поради това се препоръчва подходящо проветрение на работното помещение. В чувствителни среди се препоръчва използването на грунд AmphiSilan-Putzfestiger, който не съдържа ароматни вещества и е със слаб мирис. Следите от извършените повърхностни ремонти зависят от повече фактори и са неизбежни (лист БФС нр.25). Върху гипсовите шпакловъчните материали могат да се появят цветни петна. Върху цялата повърхност се нанася един междинен слой грунд Caparol-Haftgrund, за да се намали този риск.

Защитни мерки: Внимателно се покриват повърхностите, съседни на боядисваната зона, особено тези от стъкло,   керамика, лакирани повърхности, клинкер, естествен камък, метал, естествено или лакирано дърво. Петната с боя се почистват веднага с много вода.