Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Fișă Tehnică

Fișă cu date de securitate

Fișă cu date de securitate Matt Black
Fișă cu date de securitate Matt Soton
Fișă cu date de securitate Satin Black
Fișă cu date de securitate Satin Soton
Fișă cu date de securitate Matt Bază
Fișă cu date de securitate Satin Bază

Fișă de sustenabilitate

Fișă de sustenabilitate

Aviz și Agrement Tehnic

Aviz și Agrement Tehnic

Declarație de conformitate

Declarație de conformitate