Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Сфера на приложение

Екологична бяла боя за помещения с високи екологични изисквания. Използването на възобновяеми суровини гарантира опазването на ценни изкопаеми ресурси и опазва околната среда. PlantaGeo е идеална за нови и реновирани покрития както в еднофамилни жилища, така и в търговски помещения.

Свойства

  • Производство на базата на растителни суровини
  • Водоразтворима и без мирис
  • Без замъгляващи вещества
  • Без разтворители
  • Много добра покривност
  • Лесно нанасяне

Основа

Емулсионна боя на базата на модифицирано картофено нишесте

Опаковка

12,5 l

Цвят

Бял.

Степен на гланц

Копринен Мат, съгласно DIN EN 13 300

Съхранение

На студено място, но да се пази от замръзване.

Технически данни

Характеристики според DIN EN 13 300:

  • Максимална едрина на зърното фин (< 100 µm)
  • Устойчивост на мокро триене Клас 3, съгласно DIN 53 778
  • Капацитет за покритие от Клас 1, при условия на рентабилност от 6 m2/l или 160 ml/m2
  • Максимално гранулиране: фино (<100 μm) • Плътност: 1, 45 g/cm3