Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Подходящи основи

Всички традиционни минерални основи, гипсокартон, твърди дървесни плоскости, здрави стари покрития. 

Подготовка на основата

Основите трябва да бъдат здрави,сухи чисти и без разделящи субстанции. Основата трябва да е гладка. При необходимост за изглаждане да се използва Akkordspachtel fein. След това се грундира с CapaGrund Universal в цвят според избрания дизайн и в съответствие с техническото указание на продукта.

Строителни разтвори от групите P I, P II, P III: Здрави, нормално абсорбиращи основи се обработват с CapaGrund Universal. Абсорбиращи песъчливи основи обработете с един слой CapaSol LF. Силно абсорбиращи такива се обработват предварително с Caparol-Tiefgrund TB или AmphiSilan-Putzfestiger.

Гипсови основи и такива от групата P IV: Шлайфайте основата с подходящ абразив, обезпрашете и нанесете грундиращ слой CapaGrund Universal.

Гипскартон и гипсофазер: Прешлайфайте шпаклованите места и нанесете един слой за укрепване CapaSol LF. На силно попиващи повърхности нанесете предварителен слой Caparol-Tiefgrund TB или AmphiSilan-Putzfestiger. На нормално пиещи основи нанесете CapaGrund Universal.На места с петна от вода, или други водоразтворими пигменти предварително обработете с Caparol AquaSperrgrund.

Бетон: Бетонните повърхности трябва да се почистят от прах, циментово брашно или други разделящи субстанции в резултат на шлайфане, чрез подходяща обработка, съобразно нормативните изисквания. На силно абсорбиращи повърхности нанесете  Caparol-Tiefgrund TB или AmphiSilan-Putzfestiger.На нормално абсорбиращи такива CapaGrund Universal.

Стари здрави покрития: Матови, слабо абсорбиращи, здрави покрития не се нуждаят от предварителна обработка. Гланцовите покрития се матират, чрез шлайфане, след което се обработват с един слой CapaGrund Universal.

Стари нездрави покрития: Напълно да се отстранят стари лакови покрития, стари дисперсионни бои и шпакловки без носеща способност. Попиващи и песъчливи такива да се обработят с CapaSol LF. Основи, покрити с минерални бои да се почистят механично, обезпрашат и обработят с Caparol-Tiefgrund TB или AmphiSilan- Putzfestiger.

Покрития с бои на основа туткал: Измийте добре и нанесете Caparol-Tiefgrund TB или AmphiSilan- Putzfestiger.

Руфазерни или релефни хартиени тапети: Премахнете напълно тапетите, измийте лепилото и нанесете Caparol- Tiefgrund TB или AmphiSilan-Putzfestiger.

Повърхности с никотинови отлагания, петна от мазнини, изсолявания и сажди: Петната от никотин, влага, сажди и мазнини предварително се почистват механично с вода и почистващи препарати, след което основата се оставя да изсъхне добре. Обработва се с AquaSperrgrund.

Основи с дефекти: След съответната подготовка отстранете дефектите с помощта на шпакловката Caparol-Akkordspachtel, като ако е необходимо, грундирайте предварително.

Внимание: При работа с Caparol-Tiefgrund TB в помещението ще се появи типичен мирис на разтворител. Затова е необходимо да се осигури добра вентилация. На места, където това е нежелано или невъзможно, да се използва AmphiSilan-Putzfestiger, който е с много слаб мирис и без съдържание на ароматни вещества.

Начин на нанасяне

Грундирайте с CapaGrund Universal в цвета, избран според финишното покритие. Нанасянето на StuccoDecor DI PERLA става със специален инструмент от неръждаема стомана със заоблени ъгли (шпакла за венецианска шпакловка).

Изграждане на покритието

Етап 1: Равномерно нанесете Capadecor StuccoDecor DI PERLA в желания цвят, разреден с 20% вода с помоща на валяк със среден до къс косъм. Разход на материал: ок. 40 ml/m2.

Етап 2: Нанесете Capadecor StuccoDecor DI PERLA, неразреден с маламашката пълноплощно върху обработвана повърхност. След кратко време преминете към структуриране до получаване на желаната визия. При обработката трябва да се получи характерна кадифена повърхност. Разход - ок. 80 ml/m2.

Внимание: За избягване на застъпки обработвайте повърхности в една равнина нa един етап по метода „мокро в мокро”.

Разход

ок. 120 – 150 ml/m2  за готово покритие. Точният разход се определя с пробно нанасяне.

Условия за полагане

Минимална температура за нанасяне: + 5 oС за материала, основата и въздуха. Относителната влажност на въздуха да не превишава  80%.

Време за изсъхване

Ок. 24 часа при температура 20 oС относителна влажност на въздуха 60%. Между отделните работни етапи времето да е минимум 12 часа.При по-ниски температури и по-висока влажност времето за съхнене се увеличава.

Почистване на инструментите

С вода, веднага сле приключване на работа.