Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Подходяща основа

Основите трябва да са сухи, чисти и без разделящи субстанции.

Начин на полагане

Материалът се нанася с валяк или четка. Нанесете VarioFinish Мatt или Seidenmatt равномерно по цялата повърхност по метода „мокро в мокро”. Матовият вид на продукта подчертава визията на чипсовете.

Изграждане на покритието

Препоръчва се за помещения с неблагоприятно падаща светлина по повърхностите (крие дефекти). Някои от дизайните съдържат слюда, за добра визия да се запечатат с VarioFinish Seidenmatt.

Разход

Ок. 130 ml/ m2 за слой. Точният разход се определя с пробно нанасяне.

Условия за полагане

Минимална температура на основата и въздуха: +5° С. При температура +20° C и относителна влажност на въздуха 65% след 4 часа покритието е повърхностно сухо. При по-висока влажност и ниски температури времето се удължава.

Инструменти

Почистват се с вода, веднага след приключване на работа.