Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Подходящи основи

Повърхностите трябва да бъдат сухи, чисти и без разделящи субстанции.

Предварителна подготовка

Боядисване с Malerit E.L.F.

Подготовка на материала

VarioFloc се разбърква добре с подходяща дървена бъркалка. Не използвайте електрически инструмент.

Изграждане на покритието

За да се избегнат ивици, покритието да се полага „мокро в мокро” на една и съща повърхност. При използване на Caparol-Tiefgrund TB осигурете проветрение на помещенията заради съдържанието на разтворител. А при места, където това е невъзможно или не е желано, използвайте AmphiSilan-Putzfestiger, който е практически без мирис

Междинно покритие: Нанесете Malerit E.L.F., съгласно избрания цвят VarioFloc (виж. таблицата горе) След изсъхване (около 12 часа), нанесете VarioFloc без разреждане с подходящ уред за разпръскване. Материалът да се полага равномерно за избягване на петна от натрупване. За свързани повърхности да се използва материал от еднаква партида.

Разход

Около 200 ml/m². Точният разход се определя чрез пробно нанасяне

Условия на обработка

Минимална температура и влажност на въздуха: +8. При температура + 20°C и 65% влажност на въздуха след 4 - 6 часа повърхността е суха. Пълно изсъхване настъпва след 3 дни. При по-ниски температури и по-висока влажност времето се удължава.

Инструменти

Пистолет с ниско налягане (например, Wagner, Finecoat, дюза - 2,2 mm). Да се почисти с вода, веднага след употреба.