Профил за уплътняване на врати и прозорци CT-Anputzprofil

Специален профил със стъклофибърна мрежа за свързване на системата с прозорците и вратите

Техническа информация