Capatect Capapor Profilspachtel 121/110

Шпакловка за ремонт на Capapor профили

Сфера на приложение

Шпакловка за бързи ремонти на малки дефекти по декоративните фасадни елементи.

Характеристики

  • Лесно нанасяне
  • Бързо втвърдяване
  • Устойчивост
  • Добра якост 
  • Водоотблъскващо

Опаковка

10 kg 

Цвят

Сив

Съхранение

Да се съхранява на сухо и защитени от влага място.
Срок на годност в оригинална затворена опаковка най-малко 12 месеца.

Технически данни

  • Дифузионна способност µ (H2O)≤ 20 nach DIN EN 1015-19
  • Устойчивост на натиск Klasse CS III nach DIN EN 998-1
  • Плътност ca. 0,8 g/cm³ nach DIN EN 1015-10
  • Коефициент на водопоглъщане ca. ≤ 0,2 kg/(m2min1/2) nach DIN EN 1015-18; Klasse W2 nach DIN EN 998-1

Свързващо вещество 

Минерални свързващи вещества съгласно DIN EN 197-1 и специален прах от синтетична смола