Capatect-Profilkleber 121/109

Лепило за залепване на фасадни профили Capapor

Сфера на приложение

Минерално лепило за залепване на декоративни фасадни профили.
Подходящ за използване върху твърди, минерални основи и фасадни системи Capatect, базирани на EPS и изолация от минерална вата с минерална армировка с устойчивост на налягане най-малко 2,5 N / mm2.

Характеристики

 • Лесно нанасяне
 • Силно залепване
 • Висока устойчивост
 • Висока якост на адхезия
 • Водоотблъскващ
 • Оптимално отворено време

Опаковка

25 kg 

Цвят

натурално бял

Съхранение

Да се съхранява на сухо и защитени от влага място.
Срок на годност в оригинална затворена опаковка най-малко 12 месеца.

Технически данни

 • Дифузия µ (H2O) < 35

 • Плътност ca. 1,8 g/cm³

 • Якост на опън ≥ 0,3 N/mm2 nach DIN EN 1015-12

 • Свързващо вещество: Минерални вещества съгласно DIN EN 197-1 и специален прах от синтетична смола

 • Капилярна абсорбция на вода ≤ 0,2 kg/(m2min0,5) съгласно DIN EN 1015-18; клас W2 (нисък) съгласно DIN EN 998-1

 • Водопропускливост (w-Wert) ≤ 0,1 kg/(m2h1/2) съгласно ETAG 004