Capatect-Ceratherm-Fugenmörtel

Замазка за свързване на керамични плочки и покрития върху Capatect A и B системи

Сфера на приложение

Замазка за свързване на керамични плочки и покрития върху Capatect A и B системи.

Характеристики

Устойчив на атмосферни влияния. Лесен за обработка.

Опаковка

Торба 25 kg

Цвят

082/01: циментово сиво
082/02: пясъчно бял

Съхранение

На хладно, сухо и без замръзване. Запечатаната опаковка може да се съхранява 12 месеца.

Технически данни

Поведение при пожар: Клас на горимост А2 - DIN 4102, в системата Capatect A (с плочи от минерална вата).

Коефициент на поглъщане на водата: W <0.2 kg / (m2 · h0.5) съгласно DIN52617