Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Подготовка на основата

Сухите лепила се отстраняват.

Разход

15mm

240х52: 4,9kg/m2

240x71: 3,9kg/m2

240х115: 3,0kg/m2

10mm

240х52: 3,3kg/m2

240x71: 2,6kg/m2

240х115: 2,0kg/m2

8mm

240х52: 2,6kg/m2

240x71: 2,1kg/m2

240х115: 1,6kg/m2

Разходът е ориентировъчен. Точни цифри могат да се дадат след конкретен тест.

Температура на обработка

По време на нанасянето и изсушаването температурата на основата и околната среда трябва да бъде по-висока от + 5 ° С. Да не се прилага при пряка слънчева светлина, силна мъгла или висока относителна влажност.

Време за изсъхване

Повърхността е суха след 24 часа при + 20 ° C и 65% влажност. Дълбоко изсъхване след 2-3 дни.

Инструменти

Веднага след употреба почистете обилно с вода.

Подготовка на материала

Поставете прибл. 2,5-3,0l вода в чист съд и  смесете със съдържанието  от 25 kg торба, докато се получи леко влажен разтвор.