Capatect-Ceratherm-Fugenschlämme

Лепилен разтвор за полагане на пастообразни материали между керамични плочки върху топлоизолационни системи Capatect A и B

Обхват на приложение

Замазка за свързване на керамични плочки и покрития върху Capatect A и B системи.

Характеристики

  • Водоустойчива
  • Соли, устойчиви на замръзване
  • Хидрофобен материал
  • Ниска деформация поради изсушаване
  • Отворен за дифузия на водни пари
  • Лесен за работа
  • Лесно се отстранява от клинкерните повърхности
  • Особено подходящ за използване на невъзпламеними А2 - DIN 4102 топлоизолационни системи в системата Capatect A

Технически данни

Основа на свързващото вещество: минерално свързващо вещество съгласно DIN EN 197-1, със специални добавки. 1.5 g / cm3.

Разход

cca. 3-5 kg/m2.

Точна разходна норма може да се даде след конкретен тест.

Зърнометрия:

с фини гранули.

Цвят

Сив титан

Опаковка

Торба 25 kg.

Съхранение

На хладно, сухо  място и без замръзване. Запечатаната опаковка може да се съхранява в продължение на 9 месеца.