Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Важно

Тухлените плочи Meldorfer са продукт с различни цветови нюанси. За да получите естествена цветна игра, избягвайте да поставяте плочи със същия нюанс един до друг.

Сертификати по време на публикуването

Немски:
Z-31.1-171; Z-33.41-130; Z-33.42-131; Z-33.43-132; Z-33.47-859; Z-33.49-1071; Z-33.84-1018

Европейски:
ETA-07/0184; ETA-10/0160; ETA-12/0383

Рециклиране

Материалните отпадъци след изсушаване се изхвърлят като битов отпадък.