Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Препоръчани основи

Минерални повърхности на нови сгради, стари устойчиви мазилки, както и други носещи  повърхности. 

Подготовка на основата

Основите трябва да са със сцепление, чисти, сухи и без мазни петна. Повърхностите със замър- сявания или с използвани разделителни вещества (като кофражно масло), и следите от хоросан се отстраняват изцяло. Боите и повредените декоративни мазилки, белещи се, се отстраняват до  носещ слой. Поправят се кухините и малките недостатъци по мазилката. 
Порьозните, песъчливи, силно абсорбиращи мазилки се почистват до носещ подслой , нанася се един слой грунд Sylitol-Konzentrat 111. Старите носещи мазилки се грундират с Putzgrund.

Инструкции за нанасяне

Лепилото към термоизолационната система се нанася по краищата на плоскостта в слой с дебе- лина от около 5 cm и в три точки в средата на плоскостта с размерите на длан. Количеството  лепило варира според равниността на основата, като денивелации до ±1 cm могат да се изравнят с лепило. Покритата с лепило повърхност трябва да е поне 40% при системи със структурирана  финишна мазилка и поне 60% при системите покрити с керамични плоскости. 

За равните или слабо абсорбиращи основи, се препоръчва лепилото Capatect-Rollkleber 615, нанесено върху цялата повърхност на плоскостта, с помощта на неръждаема маламашка с размер на зъбците 10x10 mm.

Термоизолационните плоскости се лепят от долу на горе, с натиск и се притискат добре в лепилото. Да не се допуска навлизане на лепило във фугите между плоскостите, за да се избегне образуването на топлинни мостове. Вертикалните фуги между плоскостите се разполагат с разминаване половин плоскост. При получаването на излишно лепило в зоната на фугите, след залепване на термоизолационните плоскости, то трябва да се отстрани. По време на монтажа да се следи вертикалното подравняване и равниността. Евентуално получилите се фуги се запълват с нарязани ленти полистирol или с пяна за фуги Capatect-Füllschaum B1.

За противопожарна защита при високи сгради (над 3 нива), и при дебелина на полистироловите плоскости над >10 cm, в горния край на отворите се полагат ленти минерална вата. 
Лентите минерална вата трябва да превишават поне с 30 cm края на отворите във всеки край,  като височината трябва да е поне 20 cm.

При фугите за преход между различните финишни фасадни покрития или при дилатационните фуги, изолационните плоскости трябва да превишават в двата края поне с 10 cm и да се фиксират само с едно лепене с лепило.

Разход

1m2 /1m2

Условия на обработване

По време на обработката, температурата на околната среда, на материала и на основата трябва да е между мин. +5oC и макс. +30oC