Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Съвети за безопасност (валидни при дата на публикуване)

Този минерален продукт на основата на прах реагира алкално. Дразни кожата. Реална опасност от увреждане на очите. Да се съхранява на място, недостъпно за деца. Избягвайте контакт с очите и кожата. В случай на контакт с очите, те трябва да се измият обилно с вода и да се консултират с лекар. Препоръчваме използването на ръкавици и очила по време на процеса на нанасяне. В случай на поглъщане лекарят или етикетът на продукта трябва да бъдат представени спешно. Не вдишвайте прах.

Депониране

Депонират се само напълно изпразнената торба. Остатъците от закалени материали се изхвърлят като строителни отпадъци или отпадъци от разрушаване в съответствие с разпоредбите на местните власти.