Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Подходящи основи

Основите трябва да са чисти, сухи, здрави и без наличието на разделящи субстанции. Според наредбата за строителни услуги VOB, част C, DIN 18363, aл. 3.

Подготовка на основата

Относно приложението на продукта за различните типове основи и тяхната предварителна подготовка да се вземе под внимание техническа информация номер 650 “Основи и тяхната подготовка”.

Условия за полагане

Ниска температурна граница при нанасянето и съхненето. Минимални температури на работа: +5 °C за основата и въздуха в помещението.

Подходящи инструменти

Грундът може да се нанася с четка, валяк или пръскащи устройства. Възможно е и използване на машина за безвъздушно полагане при следните параметри:

Безвъздушно полагане Airless:

  • Ъгъл на пръскане: 50°;
  • Дюза: 0,019 – 0,021“
  • Налягане: 150 – 180 bar.

Nespray-TEC:

  • Ъгъл на пръскане: 30°
  • Дюза: специална двойна дюза 0,016–0,019“
  • Температурата на материала се регулира автоматично.

При нанасяне с пръскащо устройство, грундът да се разбърка добре предварително. Използваните инструменти да се почистват след употреба с вода.

Нанасяне на покритието

В нормалния случай CapaGrund Universal се нанася неразреден, ако се наложи разреждане, то да става с макс. 3% вода.

Разход

При нанасяне върху гладки повърхности разходът е приблизително 150-250 ml/m². За по-груби основи съответства по-висок разход. Точният разход може да се установи след пробно нанасяне на конкретната повърхност.

Условия за полагане

Ниска температурна граница при нанасянето и съхненето. Минимални температури на работа: +5 °C за основата и въздуха в помещението.

Време за съхнене

При температура +20 °C и относителна влажност на въздуха 65 % за приблизително 12 часа след полагане. При по-ниски температури времето за изсъхване се удължава.

Съвети

CapaGrund Universal не е подходящ за хоризонтални повърхности с водни натоварвания. За да се запазят неговите специфични качества, може да се нюансира само с CaparolColor , AVA-Amphibolin или ColorExpress. Продуктът не трябва да бъде смесван с други продукти.