Putzgrund

Специалнен грунд боя със заздравяващо действие,

за полагане върху носещи минерални основи