Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Препоръчани повърхности

Основите трябва да бъдат чисти, сухи, без разделителни вещества. Спазвайте ВОБ, глава C, DIN 18363, алинея 3. 

Повърхности на открито:

Мазилки от групи хоросан PI, P II и P III: Новите мазилки се боядисват след спазване на достатъчно време за съхнене, обикновено 2 седмици, при температура от около 20°C и относителна влажност на въздуха от 65%. При неблагоприятни метеорологични условия, като дъжд или вятър, се спазва значително по-продължително време.

Мазилки с ронлив слой: Ронливият, респективно кредиращ повърхностен слой, намаляващи сцеплението, се отстраняват с Histolith Fluat,след което се измиват.

Мазилки с минерални наслагвания по повърхността: Слоят с минерални наслагвания се разпознава по леките проблясъци; отстранява се с Histolith Fluat, след което се измива.

Мазилки с песъчлива повърхност: Цялата повърхност се почиства със суха четка, след което се почиства с водна струя под налягане, спазвайки законните разпоредби. 

Стари, но стабилни мазилки от групи хоросани P I, P II и P III: Замърсените повърхности се почистват ръчно или механично, съгласно законните разпоредби, напр. с водна струя под налягане или водна струя под голямо налягане с добавка пясък. Мокрото пясъкоструене е възможно само при хоросановите мазилки от групи P II и P III.

Стенни плочи от порьозен бетон: Повърхността на порьозния бетон се почиства много добре с четка. Отстраняват се замърсяванията. Отворите и дефектите с дълбочина над 5 мм се ремонтират с хоросан Disbofein 331 Reparaturmörtel; фабричните порьозни зони и неравности като отвори и дефекти с дълбочина до 5 мм се ремонтират с Disbofein 332 Spachtel.

Ремонтирани мазилки: При поправката на пукнатини и на участъците повредена мазилка се има предвид наличието на съвместимост между предишните мазилки и хоросана, използван за ремонтиране, като структура и устойчивост. За ремонт се препоръчва готов за ползване хоросан, Trass-calcar или Trass-ciment. Ремонтираните зони трябва добре да се втвърдят и да изсъхнат, обработват се с Histolith Fluat, след което се измиват. Обработката с Histolith Fluat трябва да надвишава коригираната зона с 1-2 дължини на четката. Ако ремонтираните участъци са големи, цялата мазилка се обработва с Histolith Fluat и се измива.

Стари минерални бои: Старите боядисани повърхности със сцепление се почистват на сухо или мокро. Старите, увредени минерални бои се отстраняват чрез шлайфане, остъргване с шпакла или отделяне на слоя, след което се измива цялата повърхност. Грундира се с Sylitol-Konzentrat 111, разреден в пропорция 2:1 с вода.

Неносещи основи, покрити със стари дисперсионни бои: Отстраняват се изцяло механично или чрез остъргване, след което се почистват със силна струя топла вода, спазвайки се действащите законни разпоредби. Остърганите и неабсорбиращи повърхности се грундират с  Sylitol-Minera. Остърганите и силно абсорбиращи повърхности се укрепват чрез грундиране със Sylitol-Konzentrat 111 разреден с вода в пропорция 2:1.

Стари, носещи дисперсионни бои: Замърсяванията и леко кредиращият повърхностен слой се почистват с вода под налягане или чрез други подходящи методи, спазвайки законните разпоредби. Нанася се междинен слой Sylitol Compact.

Повърхности със солни ефлоресценции: При покритие на повърхности със солни ефлоресценции не може да се даде гаранция за дълготрайна устойчивост на боядисания слой или за изчезване на ефлоресценциите.

Естествен камък: Естествените камъни трябва да са твърди, сухи и без ефлоресценции. Камъните с ерозирали повърхности се подсилват чрез многократна обработка с Histolith Steinfestiger. Замърсените камъни се почистват с водна струя под налягане, спазвайки законните разпоредби. Камъните не се ремонтират с хоросан, а със заместители на естествения камък. Ремонтираните повърхности трябва да се втвърдят добре, като преди боядисване се обработват и се измиват.

Прогресивна влага: Поради прогресивната влага боядисаните повърхности се разрушават преждевременно. Оптимален резултат се постига само при нанасяне на хоризонтален хидроизолационен слой.  Много добро и дълготрайно решение се предлага от система за саниране като системата Histolith Trass-Sanierputz. При старите сгради се получават много добри резултати чрез полагане на филтриращ слой (трошен камък) между терена и основите.

Повърхности на закрито:

Минерални основи с минерални наслагвания по повърхността, ронливи, респективно изтриващи се повърхности: Почиства се механично изцяло или се обработват, след което се измиват с вода. 

Нови мазилки от групи хоросани  P I, P II и P III: Твърдите мазилки с нормална абсорбция се боядисват без предварителна подготовка. След като изсъхнат, ремонтираните участъци от мазилките се обработват с Histolith Fluat и се измиват с вода.

Гипсови покрития от група хоросан P IV: Върху твърди основи: нанася се един слой грундCaparol-Haftgrund. Меките гипсови мазилки се укрепват с Caparol-Tiefgrund TB. Гипсовите мазилки с минерални наслагвания по повърхността се шлайфат с шкурка, отстранява се праха и се нанася един слой грунд Caparol-Tiefgrund TB. След като изсъхнат добре, и в двата случая се нанася един междинен слой Caparol-Haftgrund.

Гипсови плоскости (плочи от гипскартон): Следите от шпакловане се отстраняват чрез шлайфане. Нанася се един слой грунд Caparol-Haftgrund. Меките и шлайфани гипсови участъци се укрепват с дълбочинен грунд Caparol-Tiefgrund TB. Нанася се един слой грунд Caparol-Haftgrund. Върху плоскостите с петна от оцветени, водоразтворими вещества се нанася един слой грунд Caparol AquaSperrgrund и един междинен слой Caparol-Haftgrund.

Гипсови строителни плочи: Нанася се един слой грунд Caparol-Haftgrund.

Бетон: Евентуалните следи от вещества без сцепление трябва да се отстранят. Нанася се един слой грунд Caparol-Haftgrund.

Зидове от варовиков камък: Солните ефлоресценции се почистват със суха четка.

Неизмазани тухлени зидове: Нанася се един слой грунд Caparol-Haftgrund.

Носещи матови дисперсионни бои или мазилки на базата на синтетични смоли: Нанася се един слой грунд Caparol-Haftgrund.

Неносещи боядисани повърхности: Неносещите основи, покрити с лакове, дисперсионни бои или  мазилки на базата на синтетични смоли се отстраняват. Нанася се един слой грунд Caparol-Haftgrund. Неносещите минерални слоеве боя се отстраняват механично. Грундира се с Sylitol-Konzentrat 111 разреден с вода в пропорция 2:1.

Основи, покрити с боя на базата на лепило: Повърхността се измива добре и се нанася дълбочинен грунд Caparol-Tiefgrund TB, след което се нанася един междинен слой Caparol-Haftgrund.

Повърхности, замърсени с гъби или водорасли: Мухълът се отстранява чрез мокро почистване. След това основата се измива с Capatox респективно FungiGrund и се оставя да изсъхне добре. Нанася се един слой грунд в зависимост от вида на основата. Грундира се според вида и състоянието на основата.  При много сериозно замърсяване, се полага като краен  слой  боя Indeko-W, Malerit-W или Fungitex-W. Да се имат предвид законните разпоредби (напр. разпоредбите за опасните вещества и биологичните материали).

Повърхности със солни ефлоресценции: При покритие на повърхности със солни ефлоресценции не може да се даде гаранция за дълготрайна устойчивост на боядисания слой или за изчезване на ефлоресценциите.

Начин на нанасяне

 

Върху гладки основи, Sylitol-Minera се нанася с четка, за нанасяне върху структурирани основи се използва мече. Възможно е да се положи и с апарати Airless. Върху плочи за стени от порьозен бетон: Основният слой се нанася с мече. Крайният слой се нанася с мече, веднага след което се  се обработва в същата посока, в равномерен слой, без следи, с дунапренено мече за структуриране  (напр. порест молтопрен). Нанасяне чрез шпакловане: Използван като шпакловка, Sylitol-Minera се смесва с кварцов пясък до получаване на оптимална консистенция.

Нанасяне Airless: Ъгъл на пръскане: 50°; дюза: 0,027–0,031"; Налягане на пръскане: 150–180 бара. При нанасяне чрез системата Airless, боята се разбърква добре и се прецежда.  Поради кварцовата суровина се наблюдава по-често запушване и засилено износване на частите на уреда Airless.

Инструкции за нанасяне

Sylitol-Minera се разрежда с Sylitol-Konzentrat 111 до макс. 10% , когато се използва като първи слой и в пропорция до макс. 5%, когато се използва като междинен или краен слой. Неравномерните и силно абсорбиращо основи се грундират първо с Sylitol-Konzentrat 111 разреден с вода в пропорция 2:1. Когато се нанася върху порьозен бетон, материалът се разрежда с Sylitol-Konzentrat 111 по следния начин: като слой грунд се използва една кофа Sylitol-Minera (22 кг), разредена с около 1,6 - 2,0 литра (8-10%) и като краен слой, разредена с около 04,-0,6 литра (2-3% от масата).

Разход

400-500 g/m2 на слой. В зависимост от абсорбционната способност и структурата на основите, разходът нараства.  При полагане на първи слой върху плочи за стени от порьозен бетон трябва да се спазва разход от 900-1000 г/кв.м, както при полагане на основния слой, така и на покривния слой. Представените стойности са референтни стойности. Точният разход се определя с проби.

Условия на oбработка

Долна граница на температурата за обработка и съхнене: + 8°C на подслоя и въздуха. Да не се работи под действието на директни слънчеви лъчи, дъжд, висока влажност (мъгла) или силен вятър. Ако е необходимо използвайте защитни брезенти. Обърнете внимание на замръзването през нощта.

Време за изсъхване

При +20°C и 65% относителна влажност на въздуха, се изчаква време за съхнене от минимум 12 часа между отделните слоеве. При първия покривен слой, положен върху порьозен бетон времето за съхнене е минимум 24 часа. По-ниските температури и висока влажност на въздуха удължават времето за съхнене.

Почистване на инструментите

Измиват се с вода веднага след ползване, като евентуално се добавят миещи препарати. По време на работните почивки инструментите се съхраняват в боята или във вода.

Бележка

За предотвратяване на видими следи от добавени участъци, при големи повърхности продуктът трябва да се нанася от достатъчен брой работници, което да позволи нанасяне мокро върху мокро, с една ръка. Не се препоръчва използването на продукта върху хоризонтални повърхности, акумулиращи вода. При използване на дълбочинен грунд Caparol-Tiegrund TB в закрити помещения, може да се появи специфичен мирис на разтворител. Поради това се препоръчва работното помещение да се проветрява добре. При работа в чувствителни среди се препоръчва използването на грунд AmphiSilan-Putzfestiger, който не съдържа ароматни вещества и е със слаб мирис. Върху повърхностите боядисани с оцветен Sylitol-Minera може да се появи така наречения ефект на облаци. Ако не желаете това, върху повърхността се нанася допълнително един слой Sylitol-Finish, оцветен в желания цвят. Съвместимост с други покривни материали: За да запази специфичните си свойства, Sylitol-Minera не може да се комбинира с други материали. Защитни мерки: Съседните повърхности, особено стъкло, керамика, лакове, клинкер, естествен камък, метал и естествено или лакирано трябва да се покрият. Пръските боя се почистват веднага с много вода. Превантивни мерки: Изпъкналите навън строителни елементи, като первази, корнизи, навеси на стени и др. трябва да бъдат предпазени професионално, за да се предотврати замърсяването и прекаленото навлажняване на стените.