Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Препоръки

Повърхностите трябва да бъдат чисти, сухи и без прах. DIN 18363.

Подготовка на повърхността

Информация в технически лист N 650 за определяне на съвместимостта на продукта с различни субстрати и тяхната специална подготовка.

Разреждане

С вода

Инструкции за полагане

При нормално абсорбиращи повърхности, CapaSol Konzentrat се разрежда с 3-4 части вода.
За грундиране на силно абсорбиращи повърхности, CapaSol Konzentrat се разрежда с 4-5 части вода и се нанася до постигане на пълното насищане на основата. Продукта е подходящ за бетон, лек бетон, дизобетни разтвори и циментови замазки. CapaSol Konzentrat се разрежда с 2 части вода. Грундът не образува лъскав филм.

Разход

Около 50-200 ml/m², В зависимост от абсорбиращата способност и състоянието на основата. Точният разход може да се установи след пробно нанасяне на конкретната повърхност.

Условия за обработка

Не се препоръчва материала да се нанася при температури на въздуха под + 5°C

Време за съхнене

При + 20 ° C и 65% относителна влажност съхненето отнема около 12 часа. При по-ниски температури време за съхнене се увеличава.

Инструменти

Грундът се нанася с четка. Използването на мече или пръскачките под високо налягане не е препоръчително. Приложението с безвъздушни уреди е възможно.

Чрез метода Airless:
Ъгъл на пръскане: 60°:
Дюза: 0,029"
Налягане на спрея: 50 бара
Почистването на инструментите се извършва чрез измиване с вода веднага след употреба.

Важно

CapaSol Konzentrat не се препоръчва за хоризонтални повърхности, където се наблчдава натрупване на вода.