Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Подходящи основи

Основите трябва да са чисти, сухи, здрави и без наличието на разделящи субстанции. Според наредбата за строителни услуги VOB, част C, DIN 18363, aл. 3. 

Подготовка на основата

Относно приложението на продукта за различните типове основи и тяхната предварителна подготовка да се вземе под внимание техническа информация номер 650 “Основи и тяхната подготовка”.

Разреждане

В случай на нужда да се разрежда с вода 2:1.

Нанасяне на покритието

Според абсорбиращата способност на основата се нанася неразреден, до 1 част вода до пълното й насищане, препоръчително с четка. На високо абсорбиращи повърхности се разрежда с макс. 10% вода. Използването на валяк или пръскащо устройство също е възможно, ако има последващ слой грунд или декоративна техника. Грундиращият продукт не бива да образува гланцов филм.

Разход

В зависимост от абсорбиращата способност и състоянието на основата разходът е приблизително 50 – 200 ml/m². Точният разход може да се установи след пробно нанасяне на конкретната повърхност.

Условия за полагане

Ниска температурна граница при нанасянето и съхненето. Минимални температури на работа: +5 °C за основата и въздуха в помещението. 

Време за съхнене

При температура +20 °C и относителна влажност на въздуха 65 % за приблизително 12 часа след полагане. 
При по-ниски температури времето за изсъхване се удължава.

Подходящи инструменти

За да се укрепят основите се нанася с четка, до насищане и добра обработка. Нанасянето с мече или апарати за пръскане под високо напрежение е по-малко препоръчано. Въпреки това е възможно нанасянето с апарати Airless.

Полагане Airless:

  • Ъгъл на пръскане: 60°
  • Дюза: 0,029"
  • Налягане на пръскане: 50 бара

Оборудването се почиства с вода, веднага след ползване.

Бележка

CapaSol не се препоръчва за хоризонтални повърхности, събиращи вода.