Grundier Konzentrat

Концентриран грунд, водоразредим, непигментиран, за вътрешно и външно приложение

Сфера на приложение

Специален грунд за изравняване на твърди (солидни), порьозни основи, които са силно и неравномерно абсорбиращи. Изключително подходящ за подготовка на порьозни,абсорбиращи повърхности, като: мазилки, неизпечени тухли, газобетон, естествен камък и плоскости от гипс картон, както и бетон, лек бетон, хоросан Disbocret и циментови шпакловки, анхидридни и циментови замазки. Плътните (компактни), гладки повърхности, като стари гипсови бои или гипсови строителни елементи, в зависимост от характеристиките на носещата основа, трябва да се грундират с Caparol-Tiefgrund TB, CapaGrund Universal или Caparol-Haftgrund.

Свойства

  • Разредим във вода
  • Силно концентриран
  • Без разтворител
  • Със слаба миризма
  • Максимален резултат

Материална основа

Модифицирана водна дисперсия, на базата на синтетична смола.

Опаковка

1 l, 10 l

Съхранение

На хладно място, но да не замръзва.

Технически данни

  •   Плътност: 1,0 g/cm3.

Съвместимост съгласно техническата спецификация №. 606 / Области на приложение

Вътрешни 1

Вътрешни  2

Вътрешни 3

Външни 1

Външни 2

+

+

+

+

+

(-) не е подходящо / (O) условно приложимо / (+) приложимо