Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Подходящи основи

Основите трябва да са чисти, сухи, здрави и без наличието на разделящи субстанции. Според наредбата за строителни услуги VOB, част C, DIN 18363, aл. 3.

Подготовка на основата

Относно приложението на продукта за различните типове основи и тяхната предварителна подготовка да се вземе под внимание техническа информация номер 650 “Основи и тяхната подготовка”.

Подходящи инструменти

OptiSilan Tiefgrund  може да се нанася с четка, валяк или пръскащи устройства. Възможно е и използване на машина за безвъздушно полагане при следните параметри:

Безвъздушно полагане:

  • Дюза: 0,029″;
  • Налягане: 50 bar;
  • Ъгъл на пръскане: 60°.

Нанасяне на покритието

Върху основи с нормална абсорбираща способност се нанася еднократно неразреден. На високо абсорбиращи повърхности  се нанася еднократно неразреден до пълното й насищане. Грундиращият продукт не бива да образува гланцов филм. 

Разход

В зависимост от абсорбиращата способност и състоянието на основата разходът е приблизително 150 – 200 ml/m². Точният разход може да се установи след пробно нанасяне на конкретната повърхност.

Условия за полагане

Ниска температурна граница при нанасянето и съхненето. Минимални температури на работа: +5 °C за основата и въздуха в помещението.

Време за съхнене

При температура +20 °C и относителна влажност на въздуха 65 % за приблизително 12 часа след полагане. При по-ниски температури времето за изсъхване се удължава.

Почистване на инструментите

Използваните инструменти да се почистват веднага след употреба с вода.

Съвети

OptiSilan Tiefgrund не е подходящ за хоризонтални повърхности с водни натоварвания.