Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Препоръки

Подходящ за варовик, бетон, цимент и варови мазилки. Повърхността трябва да е чиста, устойчива на замръзване и без чужди тела. Трябва да се изключи влага от пукнатини, фуги и дупки .

Подготовка на повърхностите

Почистването се извършва по начин, подходящ за всяка повърхност, така че да не съдържа отделящи се вещества или части от основата. Този материал не образува филм. Този продукт не постига стабилизация на засегнатите от атмосферните влияния отчастъци. При последващо нанасяне на покритията се взема предвид адхезията на субстрата. Материалът е готов за нанасяне. В зависимост от степента на поглъщане и повърхностната структура, нанесете с четка в един слой или на два слоя (мокро върху мокро).

Разход

Прибл. 200-400 ml/m2 на слой. Разходът може да варира в зависимост от степента на абсорбция на поддържащия слой.

Условия за нанасяне

Мин. + 5 ° C, макс. + 30 ° С

Инструменти

Непосредствено след употреба или в случай на по-продължителна работа, почистете с Disbocolor 499 Verdünner.