Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Хидроизолационни и почистващи системи

Описание на продукта

Гъвкава битумна мембрана, еднокомпонентна, с добавка гранули полистирен, с добавени полимери и покривност на пукнатините, предназначена за уплътняване основи.

Специфично

DISBON 705 DisboPROOF Poly 2KD Schatten се прилага "студено" (не се нагрява) и се залепва много добре към бетон, гипс, фиброцимент и повърхности BCA. Прилага се дори на мокри повърхности, като по този начин се постига пластично-еластична изолация с възможност за покриване на пукнатини, устойчива на капилярна влажност или постоянна влажност на почвата, съгласно DIN 18195.

Област на използване

Нанася се като шпакловъчна смес или механизирано (с пръскане) за изпълнение на хидроизолиращи слоеве съгласно ÖNORM B 2209, респективно DIN 18195 за уплътнение на конструкции от покачващата се влага (капилярна влага) и инфилтриращата се вода, която не се акумулира. Може да се нанася върху вертикални и хоризонтални повърхности. За хидроизолация на основите на частни къщи или търговски сгради, подземни гаражи или подпорни стени.

Цвят

Черен

Опаковка

30l